Ruimte

Iedereen zet schouders onder groene kringloopeconomie

Op de Rondetafel Duurzaam Materialenbeheer in Elewijt ondertekenden Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en meer dan 30 vertegenwoordigers van overheids- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsfederaties en middenveldorganisaties een engagementsverklaring tot het sluiten van een Materialenpact.

 

In 2006 lanceerde de Vlaamse Regering Vlaanderen in Actie (ViA) met als doel Vlaanderen tegen 2020 naar de top 5 van de Europese regio's te leiden. Toekomst bouw je op interactie. Daarom organiseert de Vlaamse Regering Rondetafels om de verschillende maatschappelijke actoren inspraak te geven en te mobiliseren in de uitvoering van ViA-doorbraken. Duurzaam Materialenbeheer kadert in de doorbraak Groen en dynamisch stedengewest.


Primaire grondstoffen

Het huidige grondstoffenverbruik in Europa en de afhankelijkheid van de import van primaire grondstoffen, in combinatie met de stijgende welvaart en snel aangroeiende wereldbevolking, legt een grote druk op de toegang tot en de beschikbaarheid van grondstoffen. Duurzaam beheer van materialen en een meer duurzame productie en consumptie kunnen een opstap bieden naar een Vlaanderen en Europa die veel bewuster met hulpbronnen omspringen.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “De Rondetafel Duurzaam Materialenbeheer werkt door op het thema dat ik vorig jaar als voorzitter van de Europese Raad Leefmilieu, hoog op de Europese agenda gezet heb. Daarnaast wil ik het duurzaam beheer van materialen in Vlaanderen concreet gestalte geven. Ik reken op de OVAM om daarin een leidende rol te spelen. Binnenkort breng ik ook het Materialendecreet voor een definitieve goedkeuring op de Vlaamse Regering .”


200 deelnemers

De 200 deelnemers aan de Rondetafel in Elewijt discussieerden uitvoerig over de concretisering van Duurzaam Materialenbeheer en over de rol die de overheid, bedrijven, onderzoeksinstellingen, en het middenveld in dit verhaal kunnen spelen. Op het einde van de dag ondertekenden meer dan 30 stakeholders een engagementsverklaring. Die zal de basis vormen voor een Vlaams Materialenpact dat in 2012 gesloten wordt.

Minister Joke Schauvliege: “Als we de materiaalkringlopen effectief willen sluiten, hebben we de medewerking van iedereen nodig: ontwerpers, onderzoekers, ontginners, producenten, consumenten, afvalverwerkers, enz. Ik ben blij dat vandaag massaal is ingegaan op mijn uitnodiging om samen te werken aan de overgang van een afvalbeleid naar een Duurzaam Materialenbeheer.”

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in