Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Gebruik duurzame bronnen

Wie bewust omspringt met energie, gebruikt duurzame energiebronnen, zoals de natuurlijke energie van de zon en de warmtepomp die energie recupereert.

De zon als duurzame energiebron

De zon kan op 3 manieren worden gebruikt voor de energievoorziening van gebouwen: passief, thermisch en fotovoltaïsch.

  • Passieve zonne-energie:

    met grote vensters op het zuiden kan je heel wat energie winnen. Let wel: het is van belang dat je niet enkel rekening houdt met de winter, maar ook met de zomersituatie, wanneer je veeleer de warmte buiten wil houden. Je kan dat doen door zonwering te installeren. Een alternatief is een dakoversteek of een loofboom.
  • Thermische zonne-energie:

    De zon kan ook actief aangewend worden voor onze energieproductie. Het meest gekend zijn de zonnepanelen die worden gebruikt voor de productie van warm water, een systeem dat beter gekend is als de zonneboiler. Deze kan instaan voor een groot deel van de warmwaterproductie in het huishouden.
  • Fotovoltaïsche zonnepanelen:

    Naast de productie van warm water kan je zonne-energie ook gebruiken voor de aanmaak van elektriciteit. In dit geval worden fotovoltaïsche panelen gebruikt. Die zetten het zonlicht rechtstreeks om in elektriciteit door de absorptie van licht in een halfgeleidermateriaal. Deze systemen worden tegenwoordig uitgevoerd als netgekoppelde installaties. De geproduceerde energie wordt rechtstreeks op het distributienet geleverd. Daar krijg je ook een vergoeding voor.

Warmtepompen als energiebron

Ook de omgevingslucht en de aarde zijn nuttige energiebronnen. Met behulp van een warmtepomp kan je de aanwezige warmte aan de lucht en de aarde onttrekken. Een warmtepomp gaat hiervoor ongeveer op een zelfde manier te werk als een koelkast. Een koelvloeistof die door een compressor wordt samengeperst, onttrekt de warmte aan de grond, het grondwater en de lucht. Vervolgens ontspant de vloeistof in een condensor en geeft ze de warmte af voor gebruik in het verwarmingscircuit in de woning.
Een warmtepomp gebruikt wel elektriciteit, maar de elektrische energie wordt niet gebruikt om warmte te produceren maar om warmte te recupereren. Uit één eenheid elektrische energie haal je zo drie tot vier eenheden warmte. Dit wordt uitgedrukt in COP (coëfficiënt of performance). Deze geeft de verhouding weer van de opgeleverde hoeveelheid warmte en de ingebrachte hoeveelheid elektriciteit.

Warmtepompen zijn pas interessant in goed geïsoleerde woningen die met een lagetemperatuursverwarming zijn uitgerust. Een vloerverwarming is zo'n systeem. Ook voor een warmtepomp kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op subsidies. Informeer ernaar in je gemeente.

Windenergie als energiebron

Wind kennen we al langer als belangrijke energiebron. Onze voorouders benutten de wind met behulp van windmolens om graan te malen. Nu gebruiken we een moderne versie van de windmolens om windkracht om te zetten in elektriciteit. Het principe is vergelijkbaar met de dynamo van een fiets. Deze moderne versie noemen we windturbine. De windmolentechnologie is in volle evolutie. Na experimenten met kleinschalige projecten wordt nu de kaart van de grote windmolenparken getrokken, zowel op het land als in de zee. Ook particulieren kunnen investeren in een windcoöperatief. Zo'n samenwerkingsverband probeert voldoende fondsen in te zamelen voor de bouw van grotere windturbines of windturbineparken.

Biomassa als energiebron

Alle organisch materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong vormt een afgeleide vorm van zonne-energie. Bio-energie kan gewonnen worden uit organisch afval of uit energieteelten geproduceerd in natuurlijke of beheerde ecosystemen. Deze energie kan weer vrijgemaakt worden door vergisting (biogas), vergassing of rechtstreekse verbranding (hout, houtpellets, ...). Ze kan gebruikt worden om warmte te produceren, elektriciteit te winnen via een gasturbine of als olie om motoren aan te drijven.

Warmtekrachtkoppeling als energiebron

Een warmtekrachtkoppeling (WKK) is in essentie een generator van elektriciteit, waarvan de restwarmte benut wordt voor de verwarming van gebouwen. Een WKK wordt gewoonlijk in grotere gebouwen zoals ziekenhuizen of in collectieve warmtevoorziening van woonblokken of appartementen toegepast.
Momenteel zijn er ook micro- en mini-installaties in ontwikkeling die gebruikt kunnen worden voor individuele woningen.

Energie besparen met deze tips

Bespaar op je energiefactuur door volgende maatregelen toe te passen (gerangschikt volgens prioriteit)

Nieuwbouw Renovatie
 1. Dakisolatie  1. Dakisolatie 
 2. Gevelisolatie  
 3. Vloerisolatie

 2. Vloerisolatie
     bij gemakkelijk bereikbare vloeren

 4. Betere beglazing en schrijnwerk  3. Betere beglazing en schrijnwerk 
 5. Betere verwarmingsinstallatie
     HR-ketel of condensatieketel
     Warmtepomp   
 4. Betere verwarmingsinstallatie
     HR-ketel of condensatieketel
     Warmtepomp  
   5. Gevelisolatie
 6. Alternatieve energie
     - zonnecollectoren voor warm water
     - Fotovoltaïsche cellen voor elektriciteit
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in