Economie

Energiezuinige woning slecht voor gezondheid?

Meer woningisolatie en -ventilatie worden alsmaar belangrijkere wapens in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Ze zijn echter niet altijd bevorderlijk voor de gezondheid van de bewoners. Duizenden Nederlanders kampen daardoor met gezondheidsklachten, en Vlaanderen mag zich aan iets gelijkaardig verwachten, zeggen experts in het weekblad Knack.


Tegen 2020 moeten we van Europa met z'n allen - bijna - energieneutraal bouwen. Dat betekent dat onze huizen beter geïsoleerd moeten worden, zodat ze zo weinig mogelijk CO2 uitstoten en energie verspillen.


Zorgen

Ook in Vlaanderen worden de normen binnenkort strenger, maar er zijn goede redenen om je daar zorgen over te maken, schrijft Knack.
Het tijdschrift verwijst naar de situatie bij onze noorderburen, waar de normen in 2000 al werden verstrengd.

Hele wijken kregen er sindsdien een zuinig ventilatiesysteem en warmtepompen. Die blijken echter slecht te werken, en de bewoners klagen er onder meer over ontstoken ogen, keelontstekingen, longontstekingen, vermoeidheid, evenwichtsstoornissen, een droge huid en vlekjes op de huid. De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma (CDA), bevestigde eerder al dat er problemen zijn in meer dan een miljoen woningen en dat er duizenden zieke bewoners zijn.


Uitdaging

Niettegenstaande de serieuze problemen bij onze noorderburen, ziet het ernaar uit dat een nieuwe Vlaamse decreetwijziging, die er na het zomerreces moet komen, louter op leefmilieu en energiezuinigheid zal focussen en niet op de gezondheid van de bewoners, aldus Knack.

"De uitdaging zal inderdaad zijn: hoe goed isoleren in evenwicht brengen met goed ventileren", zegt Jan Schaerlaekens, adviseur bij Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a).


Bron: Het Laatste Nieuws

 

 Reactie: Passiefhuisplatform.be

Ventilatie is goed voor je klimaat

Enkele dagen geleden werd in de Vlaamse pers een artikel gepubliceerd dat problemen met ventilatie in Nederland bespreekt. In mei werd er in Nederland een rapport afgewerkt waaruit blijkt dat er in Nederland problemen zijn met de werking en het gebruik van ventilatiesyteem C (mechanische afvoer van lucht in de badkamer en keuken) en ventilatiesysteem D ( mechanische aanvoer van gefilterde lucht en afvoer). Het onderzoek liep in 299 Nederlandse eensgezins woningen .

Uit het rapport van begin mei blijkt de situatie in Nederland in sommige wijken inderdaad zorgwekkend. Dit heeft veel te maken met de aanpak van bepaalde Nederlandse bouw en installatiebedrijven. In Nederland worden volledige wijken door één ontwikkelaar gebouwd.
Levert dat bedrijf slecht werk dan zijn honderden woningen getroffen.

In Nederland zijn nog bijna geen passieve woningen gebouwd. Het onderzoek gaat niet over passieve maar over gewone woningen. In het Vlaamse artikel wordt door Nederlandse experts zonder kennis over de bouwpraktijk in Vlaanderen gemakshalve gesuggereerd dat Vlaanderen gelijkaardige toestanden te wachten staan en wordt de indruk gewekt dat het gaat over passieve woningen. Niet dus.

Willen we kijken naar het resultaat van ventilatie in passieve woningen dan kijken we naar landen waar er passieve woningen in gebruik zijn. Duitsland en Oostenrijk zijn het praktijkvoorbeeld. In Duitsland staan er 13000 passieve woningen met ventilatiesysteem D voorzien van warmterecuperatie . Onderzoek daar geeft zeer goede resultaten op gebied van gezondheid, energieverbruik en milieu impact.

Zo toont onderzoek dat 50 procent van het fijn stof uit de buitenlucht wordt gefilterd voor het in de woning komt. Vlaanderen scoort zoals u weet erg slecht wat betreft fijn stof in onze steden. Dit is te wijten aan uitstoot door autoverkeer, industrie en het gebruik van houtkachels. Ventilatiesysteem D voert de gebruikte binnenlucht af en zorgt voor verse gezuiverde lucht. Bovendien is het een energiebesparend systeem.
 

Vegen voor eigen deur

Onderzoek naar ventilatiesysteem D door het WTCB in ons land (onderzoeksproject Optivent)geeft zeer goede resultaten.
We nodigen u graag uit op de beurs Passive House (10 en 11 september) om te komen luisteren naar de ervaringen van bewoners van passieve woningen en naar onze info sessies over de ventilatie in passieve woningen.

In haar opleidingen legt Passiefhuis Platform de nadruk op de goede bouwpraktijk bij nieuwbouw en renovatie. Op onze website www.beterventileren.be kan wie het wil een installatiewijzer afhalen.

Passiefhuis-Platform vzw merkt op dat ook in Vlaanderen de implementatie van EPB ventilatievereisten niet van een leien dakje loopt. Veranderingen aan de producten database van EPB lijken ons noodzakelijk . Zo laat de database geen verschil zien tussen goede en zwakke ventilatiesystemen. De klant moet weten wat voor geluid het toestel produceert of er dempers voorzien moeten worden, er moet een zomerbypass voorzien zijn.

Ander aandachtspunt binnen onze cursus is het belang van een ventilatieplan. Dat zou eigenlijk bij elke bouwaanvraag verplicht moeten zijn. Plaatsing zou enkel mogen gebeuren door erkende installateurs. De klant moet kunnen vertrouwen op een heldere handleiding en we raden de bouwheer aan om een onderhoudscontract af te sluiten met de installateur. Net zoals je om de twee jaar je verwarmingsinstallatie door de installateur laat bijregelen en zoals je volgens de wettelijke vereisten de schoorsteen laat kuisen zo is het bij het gebruik van een ventilatiesysteem aangewezen om het ventilatiedebiet (hoeveelheid lucht die in elke ruimte wordt ingevoerd of afgevoerd) te laten bijregelen en de filters te kuisen of vervangen.

Peter Dellaert van Passiefhuis Platform merkt op dat ook de producenten en de installateurs een verantwoordelijkheid dragen. Een goede gebruikershandleiding lijkt ons een basisvereiste. We zitten in een evolutie van woningen zonder ventilatiesystemen waar luchtverversing door kieren en spleten verloopt en schimmelvorming vrij spel heeft naar comfortabele woningen met balansventilatie waar de lucht gefilterd wordt voor het de woning verlucht. Het is belangrijk dat je klant diensten aanbiedt die de goede werking van het toestel en het onderhoud garanderen.

Van de grootste Vlaamse passieve woningenbouwer weten we dat elke passieve woning die ze opleveren een ventilatiekeuring heeft ondergaan en dat de bewoners een afregelingsverslag ontvangen.

Passief bouwen of verbouwen heeft alles te maken met het afleveren van kwaliteit en biedt de klant een hoger comfort. Dat is goed voor de gezondheid van de klant en voor ons milieu.


Meer info: passiefhuisplatform.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in