Economie

Zonnepanelen maken Limburgse stroom duurder

De Limburgers zijn de dupe van het succes van groene energie in hun provincie. Door het hoge aantal zonnepanelen dat er wordt geïnstalleerd, zal de elektriciteit duurder worden.
Wie meer groene stroom produceert dan nodig voor eigen gebruik wordt ook BTW-plichtig voor de verkoop van de groene stroomcertificaten.


De Limburgers zijn de dupe van het succes van groene energie in hun provincie. Door het hoge aantal zonnepanelen dat in Limburg geïnstalleerd wordt, zal de elektriciteit duurder worden. De meldt de krant Het Belang van Limburg.

Netbeheerder Infrax moet namelijk de groenestroomcertificaten voor zonne-energie uitkeren aan de bezitters van zonnepanelen. Voor volgend jaar rekent Infrax op 7,5 miljoen euro extra uitgaven die de nettarieven met 3 tot 4% doen stijgen. Per aansluiting zou dat gemiddeld neerkomen op 6 euro extra. “Een bedrag dat nog exponentieel kan stijgen omdat er nog grote zonneprojecten aankomen in onze regio”, zegt Jo Geebelen, gedelegeerd bestuurder van Infrax.
“We vragen daarom van de Vlaamse overheid solidariteit over heel Vlaanderen, zodat we niet alleen moeten opdraaien voor het succes van zonne-installaties in onze regio.”
Infrax vermoedt dat het milieubewustzijn in Limburg groter is omdat er al 15 jaar campagnes gevoerd worden voor energiebesparing.

BTW op verhandeling groene stroomcertificaten
De VREG deelt intussen ook mee dat er sinds 1 april een nieuwe beslissing (E.T. 113.522) van de BTW-administratie in werking is getreden. Deze bepaalt dat de verhandeling van groene stroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten een dienst is. En wanneer deze dienst in België plaats vindt, is deze onderworpen aan het BTW-tarief van 21%.

Dit betekent dat de particulier BTW-plichting wordt in zoverre hij “in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.”
Er is sprake van een economische activiteit wanneer er door de exploitatie een duurzame opbrengst wordt verkregen.

Wat is duurzame opbrengst?
Maar wanneer een particulier groene stroom produceert voor eigen verbruik is het niet de bedoeling een duurzame opbrengst te krijgen voor deze geproduceerde stroom. Dit is ook niet het geval wanneer de productie af en toe het eigen verbruik overschrijdt. De certificaten verbonden aan de productie voor eigen gebruik, worden in dit opzicht gezien als een financiële tegemoetkoming om er voor te zorgen dat mensen gestimuleerd worden stroom voor eigen gebruik te produceren.
Technisch gezien kunnen we dit gelijkstellen met de PV-installaties met een productiecapaciteit tot 10 kW, die in overeenstemming met het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit over een compenserende teller beschikken.
De verhandeling van de groene stroomcertificaten is in deze gevallen dus niet BTW-plichtig

Hogere productie
Wanneer de productiecapaciteit van de installatie het verbruik ter plaatse op betekenisvolle wijze overschrijdt, zal de installatie een substantiële hoeveelheid stroom netto in het distributienet injecteren. In dit geval is er niet enkel sprake meer van productie voor eigen verbruik, maar is er sprake van een economische activiteit. Dit wordt nog eens bevestigd door het feit dat er in dat geval wellicht een overeenkomst met een elektriciteitsleverancier wordt afgesloten voor de verkoop van de elektriciteit. De certificaten zijn in deze eerder een bijkomende opbrengst van de exploitatie. De verhandeling van dergelijke certificaten gebeurt dus onder het BTW-stelsel en geeft recht op 100% aftrek.

Vrijstelling
Maar er is een vrijstellingsregeling mogelijk:
De btw-plichtige waarvan de jaaromzet niet meer dan 5.580 euro bedraagt, kan een btw-vrijstelling genieten. De eigenaar moet in dit geval een btw-aangifte indienen bij het btw-controlekantoor waaronder hij valt.
Indien het gaat over een installatie tot 10 kW vermogen, blijft de maximale opbrengst van de groenestroomcertificaten per jaar zeker onder deze omzetgrens.

Bronnen: Het Belang van Limburg - VREG
Datum: 5 juni 2008

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in