Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Energieprestatieregelgeving almaar beter nageleefd

Het procentueel aantal EPB-aangiftes waarvoor een boete wordt gerapporteerd is de laatste jaren sterk afgenomen. Voor vergunningen aangevraagd in 2006 bedroeg dit aantal nog 9 procent. De laatste jaren stabiliseert zich dit rond 3,5 procent. Met deze cijfers corrigeert VEA de foutieve berichtgeving van de afgelopen dagen in de media.
Sinds 2006 moeten Vlaamse nieuwbouwwoningen aan de EPB-regelgeving voldoen. Uit de cijfers van VEA blijkt dat deze verplichtingen al van meet af aan goed worden nageleefd. “Slechts zelden moeten we een boete opleggen voor het niet behalen van het opgelegde E-peil,” geeft woordvoerder Jan Vereecke van VEA aan. “Boetes worden doorgaans uitgereikt voor het niet correct naleven van de ventilatieverplichtingen. Meestal is dit omdat enkele ventilatiecomponenten ontbreken. Het is uitzonderlijk dat er totaal geen ventilatiesysteem in de woning aanwezig is.”

Boetes sinds 2008

Het VEA startte in 2008 met het opleggen van administratieve boetes voor gebouwen die niet voldoen aan de EPB-eisen. Dit gebeurt op basis van de ingediende EPB-aangifte na ingebruikname van het gebouw. Er zit dus meestal een doorlooptijd van een aantal jaren tussen de initiële bouwaanvraag en de EPB-aangifte, die de as-built toestand van het gebouw weergeeft. Sinds 2011 zet het VEA extra personeel in om de dossiers inhoudelijk te behandelen.
Het vestigen van de boetes kende daardoor een tijdelijke opstoot in 2012 die vermoedelijk nog doorgezet zal worden in 2013. Er wordt verwacht dat daarna ook het aantal op te leggen boetes zal stabiliseren, net zoals het aantal ingediende EPB-aangiftes waarbij een overtreding wordt vastgesteld.

Aantal overtredingen neemt af

De verdubbeling van het aantal boetes, zoals in eerdere berichtgeving vermeld werd, is dus allerminst een teken dat er iets aan het systeem schort. “In 2012 werden er boetes opgelegd voor aangiftes die ingediend werden van 2006 tot 2012”, zegt Jan Vereecke van het VEA. “Het is dus niet correct om het aantal boetes te vergelijken met het aantal aangiftes dat enkel in 2012 ingediend werd. Wij stellen zelfs vast dat het aantal overtredingen jaar na jaar afneemt, ondanks de doorgevoerde verstrengingen van E-peil en K-peil. De ventilatie-eisen werden bovendien nog nooit verstrengd. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat het procentueel aantal boetedossiers de komende jaren zal toenemen. De toekomstige eisen worden ook steeds berekend rekening houdend met de bouwkost en de besparing tijdens het gebruik van het gebouw.”

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in