Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

De spelregels voor toekenning van gratis elektriciteit

Elke Vlaming heeft jaarlijks recht op een bepaalde hoeveelheid gratis stroom. Het aantal gratis kWh is afhankelijk van de gezinsgrootte. In een beknopte vragenlijst schept de VREG duidelijkheid over de berekeningswijze en toekenning van de gratis elektriciteit.


De VREG krijgt regelmatig vragen over de toekenning van gratis elektriciteit. Elke particulier die in Vlaanderen woont en op een bepaald adres gedomicilieerd is (hoofdverblijf), heeft jaarlijks recht op gratis stroom. Het aantal gratis kWh is afhankelijk van de gezinsgrootte. Als er dus geen gratis elektriciteit op uw afrekening is toegekend, kan dit bijvoorbeeld te wijten zijn aan het feit dat de energieleverancier geen gegevens in verband met de gezinsgrootte heeft ontvangen. Omdat het voor de consument niet altijd duidelijk is waarom er al dan niet gratis elektriciteit is terug te vinden op de eindafrekening, heeft de VREG een lijst met een aantal vragen & antwoorden opgemaakt. Een ding is wel zeker: particulieren die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, hebben recht op gratis elektriciteit.

- Berekeningswijze gratis hoeveelheid stroom
De hoeveelheid gratis stroom wordt als volgt berekend: een vaste minimumhoeveelheid van 100 kWh per gezin, te vermeerderen met 100 kWh per gezinslid.

Voorbeeld:
Een gezin van 4 personen (2 ouders en 2 kinderen) krijgt per jaar 500 kWh elektriciteit gratis (100 KWh + 4 maal 100 kWh, aangezien er 4 gezinsleden zijn).
Een alleenstaande krijgt dus per jaar 200 kWh gratis (basishoeveelheid 100 kWh + 100 kWh, aangezien het om een alleenstaande gaat).

- Hoe komt de energieleverancier aan informatie over uw gezinsgrootte?
De distributienetbeheerder haalt deze gegevens uit het Rijksregister en bezorgt die vervolgens aan de leverancier. De gezinsgrootte wordt jaarlijks op 1 januari geüpdatet.

- Wat indien u geen gratis elektriciteit heeft ontvangen, terwijl u er recht op hebt?
Dan moet u contact opnemen met uw energieleverancier, zodat hij dit voor u in orde kan brengen. Sommige leveranciers maken gebruik van een standaarddocument dat door de klant moet ingevuld en teruggestuurd worden. Het kan ook zijn dat u het aanvraagformulier kunt downloaden via de website. Als er niet met zo’n document wordt gewerkt, kunt u een brief naar uw energieleverancier versturen met de vraag om u de juiste hoeveelheid gratis kWh toe te kennen. Vermeld in deze brief het totaal aantal personen in uw gezin en vergeet niet om uw handtekening te plaatsen.

- De algemene procedure voor de toekenning van gratis elektriciteit:
Algemeen moet ervan uitgegaan worden dat de leverancier de gratis elektriciteit van het betrokken jaar zal toekennen op de eerste afrekeningsfactuur die u van hem ontvangt na 1 mei van het betrokken jaar. Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat het de leverancier is die op 1 april energie levert die de gratis elektriciteit moet toekennen. De gezinsgrootte van 1 januari is hierbij van toepassing.

We nemen als voorbeeld het jaar 2008:
Er zijn 2 mogelijke scenario’s:
Als u uw jaarafrekening ontvangt in de periode januari - april, zal de gratis elektriciteit voor het jaar 2008 pas op uw eindafrekening van 2009 worden toegekend. Als u de gratis elektriciteit voor 2007 nog niet heeft ontvangen, zal die normaal gezien op deze afrekening terug te vinden zijn.
Op jaarafrekeningen die vanaf mei 2008 worden verstuurd, zal de gratis elektriciteit voor het jaar 2008 worden toegekend.

Neem contact op met uw energieleverancier als u geen gratis elektriciteit is toegekend, ondanks het feit dat u er recht op hebt.

- Kan het zijn dat er geen gratis elektriciteit op mijn afrekening is terug te vinden?
Ja, er zijn verschillende situaties mogelijk, zoals:
Wanneer de leverancier niet over de correcte gegevens beschikt. Neem dan contact op met uw leverancier voor de toekenning van de gratis elektriciteit.
Uw factuur is van de periode januari – april: uw gratis elektriciteit voor het betrokken jaar zal pas een jaar later toegekend worden.

- U bent naar een andere energieleverancier overgeschakeld. Welke leverancier moet de gratis elektriciteit toekennen?
Ook hier is het zo dat de leverancier die op 1 april energie levert die de gratis kWh moet toekennen. Het kan dus zijn dat de gratis kWh op uw slotfactuur van uw vorige leverancier wordt toegekend.

- Wat als uw gezinssituatie in de loop van het jaar wijzigt? Op hoeveel kWh heeft u dan recht?
Stel dat op 3 januari van jaar x de gezinsgrootte van 3 naar 4 personen wijzigt.
U hebt dan recht op:
In jaar x: 400 kWh gratis (= basishoeveelheid 100 kWh + 300 kWh). De gezinsgrootte van 1 januari is namelijk van toepassing.
In jaar x+1: 500 kWh (= basishoeveelheid 100 kWh + 400 kWh).

- Wordt er ook gratis kWh toegekend voor een tweede verblijf, een buitenverblijf, gemeenschappelijke delen, …
Neen, u ontvangt enkel gratis elektriciteit voor het adres van uw hoofdverblijf, dus het adres waar u gedomicilieerd bent.

Wilt u nog meer weten over gratis kWh, zoals het tarief voor gratis kWh? Neem dan een kijkje op de website van de VREG

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in