Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

De EPB nog eens doorgelicht

Architect Christophe Debrabander licht de EPB-regelgeving - die nu al van kracht is sinds 2006 - nog een toe. Vanaf 1 januari 2012 moeten nieuwe huizen namelijk voldoen aan Epeil E70 en isolatie-peil K40. Vaak hoor dan dat het moeilijk is om deze norm te halen en dat het bouwproject hierdoor vooral meer kost. Maar is het wel zo moeilijk om deze norm te behalen? Betekent het echt een grote meerkost? Of zou het kunnen dat investeren in energiebesparende maatregelen winstgevend is omdat je de kostprijs terugverdient door het lagere verbruik?

Met de wetgeving EPR of EPB beoogt de overheid 2 doelstellingen. Ten eerste wil ze het energieverbruik doen dalen door een betere isolatie (K40 ten opzichte van de vroegere K45 of nog vroeger K55) én door het gebruik van energiezuinige verwarming en koeling. Het maximale E-peil van de woning is vandaag (in 2012) E70, dit wil zeggen dat je woning maximum 70 “eenheden” energie mag verbruiken op jaarbasis voor verwarming, koeling en sanitair water. Ten tweede wil de overheid ook dat de woningen gezonder worden, door de mensen te verplichten voldoende te ventileren. Dit is nodig om condensvorming en schimmelvorming in woningen te vermijden.

Terugverdieneffect

De maatregelen om aan de E70 te voldoen zullen er inderdaad voor zorgen dat voor velen de bouw van de woning (iets) duurder zal worden, maar op termijn verdien je deze meerkost terug. Het is namelijk zo dat de E-waarde in rechtstreekse verhouding staat met het verbruik van je woning. Als je dus de investering voor een E35 woning doet, zal je ook slechts 50% verbruiken van de bewoners van een E70! In maximum 20 jaar heb je die meerkost terugverdiend. Nadien blijf je goedkoper stoken! Voor een E35 woning (dus 2 keer zuiniger dan wat de norm in 2012 voorschrijft) kan de bijkomende investering tot 15.000 euro oplopen. Indien je deze bijkomend gaat lenen bij je woonkrediet dan zal je maandelijkse aflossing “lening + verwarming” dezelfde blijven (meer geld aan lening maar minder aan verwarming per maand) en zodra je huis is afbetaald, blijf je een lage verwarmingskost hebben. Op dat vlak is de nieuwe isolatienorm met zijn bijhorende bouwkost een goede zaak. Het loont zeker de moeite om nog beter te isoleren dan de norm voorziet: op langere termijn is het een winstgevende investering.

Ventileren

De verplichtingen in de norm voor ventilatie daarentegen zijn heel wat moeilijker te behalen. In vorige artikels hebben besprak ik al hoe we door de installatie van een “balansventilatie met warmterecuperatie” tot 25% van onze stookkost kunnen besparen mét een bijkomend groter wooncomfort én gezondere woning. De toestellen die met het beste rendement de warmte uit de ventilatielucht binnen houden zijn bestemd voor de kleine en middelmatige woningen. Voor grotere woningen legt de huidige norm een dermate hoog ventilatiedebiet op dat we onmogelijk kunnen behalen met de betere ventilatietoestellen. Hier moeten we dus overschakelen op grotere toestellen (met een minder goede warmterecuperatie). We kunnen uiteraard ook ventileren met natuurlijke ventilatie via raamroosters en muurroosters, zo voldoen we ook aan de nieuwe norm, maar dan gaat al de kostbare warmte uit de woning verloren.

Bouwers en verbouwers moeten dus geen schrik hebben van de extra investeringen die nodig zijn om de norm te behalen, en kunnen er best naar streven om nog beter te doen dan de norm voorschrijft. Indien we de isolatiemaatregelen volgen zoals ze in deze rubriek “energiebewust bouwen” zijn aangehaald behalen we gemakkelijk de E60. Hiervoor moeten we dan een goede isolatie voorzien (10cm in de vloer, 15cm in muur en 20cm in het dak), een goede luchtdichting (zodat er geen warmte langs de kieren verloren gaat) en een goede balansventilatie met warmterecuperatie (hiermee kunnen we ventileren volgens de norm én de kostbare warmte binnenhouden). Wanneer je dat goed plant, verdient zich dat zeker terug. Bovendien krijg je gegarandeerd een comfortabel huis, met een aangenaam binnenklimaat en lage stookkosten.

In oktober zijn er ook vele energiezuinige woningen die je kan bezoeken tijdens de open huizendag van bond beter leefmilieu, meer info hierover kan je vinden op klimaatnet van de Bond Beter Leefmilieu.

Auteur: architect Christophe Debrabander

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in