Economie

Controle – boetes

De overheid zal administratieve controles uitvoeren om na te gaan of er daadwerkelijk een energieverslaggever is aangesteld of dat de EPB-aangifte binnen zes maanden na ingebruikname werd ingediend.
Daarnaast worden ook controles op de werven zelf uitgevoerd, zowel tijdens als na de uitvoering van de werken. Dit om na te gaan of de verslaggever alles correct heeft gerapporteerd.

Boetes
Wanneer je niet voldoet aan de gestelde eisen, zal de overheid administratieve boetes opleggen. Als uit een bouwplaatscontrole blijkt dat er niet correct gerapporteerd werd door de energieverslaggever, dan krijgt de verslaggever een boete.

Voor de grootte van de boete geldt: hoe groter de overtreding op de eis, des te hoger de opgelegde boete zal zijn.
Bij het niet naleven van de gestelde eisen voor thermische isolatie en energieprestatie bedraagt de boete ongeveer drie maal de uitgespaarde investering. Dat is een geraamd bedrag van de investering die je had kunnen doen om de woning wel te laten voldoen aan de regelgeving.

Bij het niet naleven van de eis voor de minimale ventilatievoorzieningen is de boete gelijk aan de uitgespaarde investering.

De boetes komen in een Energiefonds terecht. Dat zal worden gebruikt voor premies en andere stimulerende acties.

Bron: Vlaams EnergieAgentschap

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in