Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Bijna energieneutrale woning: van definitie tot kostprijs

Een BEN-woning is een Bijna Energie Neutrale woning. Vanaf 2021 zijn deze woningen de standaard in Europa. Het bijzondere aan BEN-gebouwen is dat ze weinig energie verbruiken om te verwarmen, ventileren, koelen of de productie van sanitair warm water. De energie die nodig is, haalt de woning uit hernieuwbare energiebronnen.

Wat is een bijna energieneutraal huis?

Een BEN-woning heeft een E-peil dat lager is dan of gelijk aan E30 en een K-peil 40. Verder is het gebruik van een hernieuwbare energievorm (zonne-energie, biomassa, warmtepomp) verplicht. De energievraag mag ook niet hoger liggen dan 70kWh/m²/jaar. Dit zijn de eisen voor Vlaanderen, die verschillen met die van Wallonië en Brussel.

BEN in de praktijk

Om een BEN-woning te bouwen moeten we vooral beter isoleren en luchtdichter bouwen. Daarnaast zijn zonwering en een energie-efficiënte ventilatie onontbeerlijk. Een belangrijk deel van deze maatregelen passen we vandaag al toe om te voldoen aan de EPB-regelgeving. Het zal er dus vooral op aankomen het nog beter te doen.

In het verleden werd vaak gezegd dat een BEN-woning een strengere versie van een passiefhuis zou zijn. Dat is zeker niet zo. Europa eist dat niet en de Vlaamse overheid legt de lat niet hoger dan de eis. De Brusselse en (wellicht) de Waalse overheid doen dat wel.

Meerkost?

Volgens becijferingen van de beroepsfederaties zou het BEN-bouwen zo'n 10.000 euro duurder zijn dan de bouwkost voor een woning die voldoet aan de eisen uit 2013. Dat is een relatief haalbare kaart, zeker wanneer je de energiebesparing mee in rekening neemt.

Overzicht kostprijs en terugverdientijd energiezuinige huizen*:

E80 E60 E35 E20
Investeringskosten €165.542 €170.884 €191.512 €205.378
Subsidies ** €150 €3.117 €20.649 €22.139
Leningkost/maand €978 €992 €1.010 €1.083
Energiekost/maand €174 €136 €80 €51
Te betalen per maand €1.152 €1.128 €1.090 €1.134

*: deze cijfers dateren van mei 2011, zie artikel 'Woning met E-peil van 35 is meest rendabel'
**: in de subsidies zijn alle voordelen van de overheid meegerekend, ook de korting op de onroerende voorheffing

 

Met dank aan het Steunpunt Duurzaam Bouwen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in