Aanbevolen partners

kommerling logo
Wat is duurzaam bouwen

Beton ontdoet zich van grijze imago

Beton lijkt zich stilaan te verlossen van zijn ‘grijze’ imago. In een enquête van Infobeton.be antwoordt 55% van de respondenten dat ze de esthetische kwaliteiten van beton hoog inschatten. De betonsector ziet zijn inspanningen om creatieve toepassingen te bedenken voor het materiaal hiermee beloond.


Studie

Levensduur, thermische inertie, akoestisch comfort, aandacht voor het milieu, lage kostprijs maar eveneens de creatieve en esthetische toepassingsmogelijkheden; het is maar een greep uit de vele troeven van beton als bouwmateriaal. Maar hoe staat het met het imago van beton in ons land? Infobeton.be voerde eind 2008 een enquête uit bij de Belgische kandidaat-bouwers om inzicht te krijgen in hun perceptie van beton.

De studie toont aan dat meer dan tachtig procent van de kandidaat-bouwers van plan is om beton te gebruiken. Beton blijkt bijzonder goed te scoren wat betreft de criteria die de keuze voor een welbepaald bouwmateriaal bepalen. Deze zijn, in afnemende volgorde van belangrijkheid: duurzaamheid, thermisch comfort tijdens de wintermaanden, onderhoud, betrouwbaarheid, thermisch comfort in de zomermaanden, gecertificeerde kwaliteitsnormen en ook nog de prijs.
Beton blijft uiteraard het materiaal bij uitstek voor de bouw van funderingen, kelders en regenwaterputten. Maar het wordt ook almaar meer gebruikt voor terrassen en gepolijste vloeren, die aan populariteit winnen.


Kwaliteiten

De Belgen lijken gelijkstemmig voor wat betreft het bepalen van de intrinsieke kenmerken waaraan een bouwmateriaal moet voldoen. Zowel bij het bepalen van de criteria die belangrijk zijn voor een bouwmateriaal als bij de criteria die worden geassocieerd met beton, werden bij Walen en Vlamingen zo goed als dezelfde antwoorden opgetekend. Eén enkel, ietwat opvallend, verschil: Vlamingen lijken iets gevoeliger voor de gecertificeerde kwaliteit van een welbepaald product. In het kader hiervan wil Infobeton.be alle Belgen uiteraard aanmoedigen om veeleisend te zijn wat betreft de kwaliteit van een bepaald materiaal en om daarom steevast te kiezen voor een materiaal gewaarborgd door het Benor-merk.


Levensduur

85% van de Belgen ziet beton als een duurzaam bouwmateriaal. De meest erkende kwaliteiten van beton zijn dan ook zijn robuustheid en levensduur, alsook zijn brandbestendigheid. Betonnen bouwelementen kunnen bij brand weerstand bieden aan temperaturen van 1 000°C en hoger. Op die manier wordt op een efficiënte manier voorkomen dat brand zich verder kan uitbreiden. Beton ontwikkelt verder geen rook en smelt niet. Tot slot voorkomt beton risico op instortingsgevaar en staat het garant voor de veiligheid van personen en voor het behoud van de inboedel.


Natuurlijk

Volgens de meeste Belgen zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid de belangrijkste troeven van beton. Daarnaast schrijft 1 op de 2 Belgen beton eigenschappen toe als ecologisch, recycleerbaar en natuurlijk.
Beton wordt nog niet door iedereen erkend als een milieuvriendelijk materiaal. Toch bestaat er wel degelijk een sterk verband tussen beton en milieu. Van transport tot recycleren aan het einde van de levensduur, beton voldoet aan alle vereisten van duurzame ontwikkeling. Daarnaast bestaat beton uit natuurlijke componenten die overal ter wereld in grote hoeveelheid aanwezig zijn en wordt het gebruik van natuurlijke bronnen (energie, grondstoffen) altijd geoptimaliseerd, zowel tijdens de fabricatie als bij de verscheidene toepassingsmogelijkheden van beton. Tot slot hebben de producenten de impact op lucht, water en bodem perfect onder controle door de door hen gehanteerde productiemethodes.

Het transport van beton heeft bovendien slechts een beperkte impact op het milieu. De betoncentrales en –fabrieken bevinden zich meestal buiten de grote agglomeraties, nabij de grote snelwegen. Geluid en stofuitstoot worden eveneens onder controle gehouden en hebben nagenoeg geen impact.


Milieustudie

Infobeton.be bestudeert vanaf 1997 de invloed op het milieu van de productie en het gebruik van beton en wil de impact op de natuur tijdens de hele levenscyclus minimaliseren. Beton bekleedt in deze context een voorbeeldfunctie en voldoet bijvoorbeeld perfect aan de Kyoto-normen. Beton heeft een stabiele fysieke en chemische structuur. Daarnaast is het waterbestendig, en rot en beschimmelt het niet. Zelfs bij brand laat beton geen enkele giftige stof vrij. Bovendien wordt voortdurend onderzoek uitgevoerd om de productie van beton en zijn componenten te verbeteren om op die manier het milieu nóg beter te kunnen beschermen.


Esthetiek

55% van de Belgen erkent de esthetische troeven van beton. Een heel positieve trend die niet anders kan dan zich vertalen in een brede waaier van creatieve oplossingen. Associeert het merendeel van de Belgen beton binnenkort met trendy, elegant en origineel? Dankzij de technologische vooruitgang en ontwikkeling, plooit beton zich perfect naar al onze creatieve dromen en wensen. Beton heeft vandaag bijgevolg terecht reden om trots te zijn en probeert zijn ‘grijze’ imago waarmee het nog veel te veel wordt geassocieerd, van zich af te schudden. De voortdurende technologische innovaties zorgen ervoor dat beton zich kan ontplooien op 1 001 manieren. Op die manier brengt beton ode aan de esthetiek en staat het materiaal open voor tal van gedurfde nieuwigheden.

Info: Infobeton

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in