Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
bulex
Antargaz
Logo Bosch
Energie

Belastingvermindering voor passiefhuizen met contract

Iedere eigenaar van een passiefwoning die een contract kan voorleggen daterend van voor 1 januari 2012 kan 10 jaar genieten van de belastingvermindering voor passiefhuizen. De federale overheid schafte die belastingvermindering eind 2011 af, maar het Grondwettelijk Hof oordeelde dat dit discriminerend en dus onterecht was. Met een publicatie in het Staatsblad is deze discriminatie rechtgezet.
Na lang wachten is op 31/12/2013 in alle stilte een klein artikeltje in het Belgisch Staatsblad verschenen:

Wet dd. 21/12/2013 - Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

... Art. 13. Artikel 535 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011, wordt vervangen als volgt :
"Art. 535. Artikel 14524, § 2, zoals het bestond voor het werd opgeheven bij artikel 41 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, blijft van toepassing voor de belastingplichtigen die zich vóór 1 januari 2012 contractueel hebben verbonden tot het verwerven van een in dit artikel bedoelde woning of tot het uitvoeren van de in dit artikel bedoelde werkzaamheden.
Artikel 178 is van toepassing op de bedragen opgenomen in artikel 14524, § 2, zevende lid, zoals het bestond voor het werd opgeheven bij artikel 41 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.
De erkenningen als bedoeld in artikel 6311bis, § 1, eerste lid, KB/WIB 92 blijven gelden voor de aflevering van de certificaten in uitvoering van dit artikel..."
De publicatie is niet onbelangrijk voor veel gezinnen. Het terug ingevoerde artikel Artikel 14524, § 2 betreft immers de hele tekst van de in 2007 ingevoerde belastingvermindering voor passiefhuizen (later ook lage energie- en nulenergiewoningen). Door dit artikel op 28/12/2011 op te heffen was er geen belastingvermindering meer. Vele gezinnen die op dat moment een passiefhuis aan het bouwen waren, werden prompt geconfronteerd met het wegvallen van een belangrijke financiële tegemoetkoming.

Grondwettelijk Hof

Het federale parlement maakte deze opheffing nu ongedaan op vraag van het Grondwettelijk hof, dat die opheffing als discriminerend voor de gedupeerde belastingplichtigen en dus als ongrondwettelijk beschouwde. Aangezien deze opheffing nu verschenen is in het Staatsblad, is de belastingvermindering ook formeel opnieuw van toepassing. Voor aanslagjaar 2014 bedraagt deze fiscale aanmoediging 450 euro voor een lage energiewoning, 900 euro voor een passiefhuis en 1810 euro voor een nulenergiewoning.

Alleen contracten voor 01/01/12

Maar let op: de belastingvermindering kan alleen benut worden voor zover de belastingplichtige zich voor 1 januari 2012 contractueel verbonden heeft tot het verwerven van een passiefhuis, een lage energiewoning of een nulenergiewoning, of tot “het uitvoeren van de bedoelde werkzaamheden” (lees: het bouwen van een dergelijke woning).
Wie dus pas na 1/1/2012 een contract afsloot voor de bouw of aankoop van een passiefhuis, lage of nulenergiewoning, komt NIET in aanmerking.

Bondig geconcludeerd: iedereen die een contract daterend van vóór 1/1/2012 kan voorleggen, kan alsnog 10 jaar lang de belastingvermindering genieten. Voorwaarde is uiteraard dat hij/zij een certificaat  kan voorleggen van de gewestelijke administratie, van Passiefhuis-Platform vzw of van Plateforme Maison Passive..

Bron: Passiefhuis Platform

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in