Energie

Alle woningen in Vlaanderen moeten tegen 2050 energiezuinig zijn

Aanbevolen partners

Recticel
Antargaz
Logo Remeha - Verwarming
Bulex logo
Bosch
De Vlaamse regering en de bouwsector slaan de handen in mekaar om over 35 jaar alle huizen in Vlaanderen energiezuinig te maken. De energiepremies worden hervormd en wie een huis koopt, zal een stappenplan krijgen om het slim te renoveren.
Het zijn maar enkele van de speerpunten uit Renovatiepact van de Vlaamse ministers Annemie Turtelboom (Open Vld), Liesbeth Homans (N-VA) en Joke Schauvliege (CD&V). Meer dan de helft van onze woningen is voor 1970 gebouwd. Een groot deel daarvan heeft nog geen dakisolatie of dubbele beglazing. Daar wil de Vlaamse regering verandering in brengen met een 'Renovatiepact'. Tegen 2050 willen ze alle woningen in Vlaanderen energiezuinig maken.

Concreet betekent dit dat elk huis of appartement tegen dan even zuinig moet zijn als eentje dat nu neergepoot wordt (technisch gezien is dit een E60-score). Er wordt daarbij gewerkt aan een hulptool voor wie wil renoveren. Wie nu een huis of een appartement koopt, krijgt een EPC-certificaat met daarop de E-score die je vertelt hoeveel energie het momenteel verbruikt. Wat echter ontbreekt is een leidraad, een handleiding zeg maar, van hoe je dat huis energiezuiniger kan maken. Daarom zullen nieuwe eigenaars in de toekomst een stappenplan krijgen dat je helpt om te renoveren. Er komt ook een woningpas met daarin een overzicht van de staat van de woning.

Bouwunie steunt Renovatiepact

Bouwunie ondersteunt en werkt actief mee aan het renovatiepact van de Vlaamse ministers. Het Renovatiepact voorziet bijvoorbeeld in de introductie van de woningpas. Bouwunie pleit al enige tijd voor de invoering ervan. "De woningpas geeft een overzicht van de staat van de woning. Eigenaars kunnen dan meteen zien waar het schoentje knelt en waar ze in hun renovatietraject best aandacht aan besteden, zegt Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Toch waarschuwt Bouwunie ook dat op dit ogenblik een energiepeil van E60 voor alle bestaande woningen volgens haar te ambitieus is. "Een bestaande woning renoveren tot op het niveau van een energiescore van E60 vraagt bijzonder veel inspanningen en is vandaag de dag moeilijk haalbaar voor alle woningen. Uiteraard moet er natuurlijk ook rekening gehouden worden dat dit een ambitie is op lange termijn, meer bepaald tegen 2050. Bouwtechnieken en bouwmaterialen evolueren continu", zegt Hilde Masschelein. Bouwunie zal erop toezien dat een haalbare energiescore wordt uitgerold.

Lange termijn

Ondertussen heeft de Vlaamse Confederatie Bouw gereageerd. "De Vlaamse Confederatie Bouw zal ook in de komende maanden verder blijven werken aan de uitwerking van dit pact. Vooral het versneld inzetten op minimale componenteisen, voor onder meer isolatie van de bouwschil en voor installaties, lijkt dringend om op korte termijn houvast te bieden aan verbouwers. Immers, het renovatiepact wil eigenaars van een energieverslindende woning aanzetten tot een ingrijpende en vooral optimale renovatie. Dat is essentieel om de lange termijndoelstelling tegen 2050 te behalen van E-60 voor alle woningen", aldus directeur generaal Marc Dillen.

"De VCB pleit voor de snelle invoering van de woningpas want die zal overgaan van eigenaar naar eigenaar. Daardoor krijgen kandidaat-kopers een beter inzicht dan vandaag, op het energieverbruik en de waarde van de woning. Niet alleen kan dit leiden tot een transparantere woningmarkt, ook de keuze tussen grondige renovatie en vervangende nieuwbouw zal beter ondersteund worden."

Masterplan

Het is goed dat er een langetermijnvisie is”, aldus Architectenorganisatie NAV-voorzitter Kati Lamens. “Het is nu zaak dit om te zetten in een stappenplan met concrete eisen voor de komende jaren waarbij er gewaakt wordt over de haalbaarheid en betaalbaarheid. Het bekomen van zo’n correct eisenniveau kan enkel door een onderbouwde en grondige haalbaarheidsstudie.”

NAV vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat bouwheren ook in de toekomst een verbouwing op hun eigen financiële ritme kunnen doen. “Maar op voorwaarde dat er bij het begin van het traject een masterplan wordt opgesteld. In zo’n masterplan moet het einddoel vooropgezet worden en de timing moet goed doordacht zijn. Tevens moeten de verschillende fases technisch op elkaar afgestemd worden, om bijvoorbeeld lock-in effecten te vermijden. Dat zorgt ervoor dat de verbouwing veel meer wordt dan de optelsom van wat onsamenhangende ingrepen.”

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in