Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
bulex
Antargaz
Logo Bosch
Energie

Aansluiting op het aardgasnet

In principe kan iedereen aansluiten op aardgas, als je maar in de buurt woont van een bestaand aardgasnetwerk. En dat is nog niet het geval voor elke woning in België.

Wie heeft recht op een gasaansluiting?

Kort samengevat kan gesteld worden dat je recht hebt op een aardgasaansluiting indien je in een woongebied woont en er langs de kant van de straat en ter hoogte van het gebouw in kwestie een aardgasleiding ligt. Indien je niet in woongebied woont, is er recht op aansluiting indien er een aardgasleiding ligt ter hoogte van de woning (maar niet noodzakelijk aan dezelfde kant van de weg). De eventuele onderboring moet in dit geval wel technisch mogelijk zijn en er mag in het investeringsplan van de netbeheerder geen dubbelzijdige aanleg gepland zijn in de nabije toekomst. 

Klachten over weigeringen tot aansluiting

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden voor een aansluiting op aardgasnet en je netbeheerder weigert je aan te sluiten, is dat een overtreding van de Vlaamse energiewetgeving.
De weigering van een netbeheerder om iemand aan te sluiten moet ook altijd gemotiveerd zijn. Indien dat niet het geval is, is er eveneens een overtreding van de Vlaamse energiewetgeving.

Wanneer je in deze gevallen klacht indient bij de netbeheerder en geen of een onbevredigend antwoord krijgt, kan je klacht neerleggen bij de VREG. Die zal dan nagaan of de netbeheerder zicht bij de behandeling van uw aansluitingsaanvraag heeft gehouden aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen die het Vlaams Gewest oplegt.

Wat kost aansluiten op aardgas? 

Voor de aansluiting op het aardgasnet heeft de Vlaamse overheid een maximumprijs van 250 euro opgelegd. Hiervoor dien je wel aan enkele voorwaarden te voldoen.

  • Het moet gaan om een ‘aansluitbaar gebouw’. Dit betekent concreet dat het in een gebied moet liggen dat voor bewoning bestemd is (woongebied in de brede zin van het woord of woonuitbreidingsgebied)

  • Er moet een gasleiding langs de openbare weg liggen en dit aan dezelfde kant van de woning
  • De leiding waarop dient aangesloten te worden heeft nog voldoende capaciteit om een extra aansluiting aan te kunnen
  • Er is maximaal 20 meter afstand tussen de leiding en het toekomstig afnamepunt (de meter)
  • Het gaat om een normale huishoudelijke aansluiting (de gevraagde capaciteit van de aansluiting is lager of gelijk aan m³ (n) per uur en de gevraagde leveringsdruk is niet hoger dan 21 of 25 mbar).

Opmerkingen

  • Wanneer de woning in een gebied ligt dat niet bestemd is voor bewoning moet de gasleiding niet noodzakelijk aan dezelfde zijde van de weg liggen als de woning.
  •  Indien een netbeheerder beslist om een woning die gelegen is in een gebied bestemd voor bewoning, toch via een onderboring aan te sluiten op een leiding gelegen langs de andere kant van de weg, dan mag deze aansluiting (inclusief onderboring) ook maximaal 250 euro bedragen (op voorwaarde dat aan de laatste 3 voorwaarden is voldaan). 

Uitbreiding van het gasnet

Aardgasnetbeheerders zijn ook verplicht hun net jaar na jaar uit te breiden. In 2015 moet minstens 95% en in 2020 minstens 99% van de woningen die in hun leveringsgebied gelegen zijn in woongebied (exclusief woongebied met landelijk karakter) aansluitbaar zijn op hun aardgasnet.


Zoek je netbeheerder

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in