Aanbevolen partners

kommerling logo
Wat is duurzaam bouwen

Aanpasbaar bouwen

Op het vlak van duurzame bouwtechnieken nemen de overheden in hun recente bouwprojecten een voortrekkersrol op. Samen met het Steunpunt Dubolimburg onderzoeken we onder het mom van ‘Leren van de groten’ welke tips voor de consumentenbouw we uit zulke projecten kunnen puren.


Aanpasbaar bouwen

In Lommel bouwt scholencampus Provil Ion een nieuw schoolgebouw als uitbreiding van een bestaande hal. Hierin worden leslokalen, een docentenkamer, sanitaire faciliteiten en een magazijn gerealiseerd. Steunpunt Dubolimburg zorgde er voor advies waarin twee aspecten extra opvallen: de zorg voor toegankelijkheid en de implementatie van maatregelen die het gebouw aanpasbaar maken aan de huidige én toekomstige noden.


Toegankelijkheid

Een schoolgebouw moet multifunctioneel en hypertoegankelijk zijn, zowel voor valide personen als voor mensen met een handicap. Daarom stelde Steunpunt Dubolimburg volgende aandachtspunten centraal in haar advies:

• Voorzie een mogelijke opdeling van grote lokalen, zodat de klaslokalen makkelijk kunnen worden aangepast aan de in grootte variërende klassen en groepen. In dit project zouden de binnenwanden tussen lokalen niet-dragend kunnen worden uitgevoerd. Op deze wijze kunnen in de toekomst wanden gemakkelijk worden verwijderd of verplaatst. Voorzie voldoende deuren die opsplitsing mogelijk maken.

• Voorzie het gebouw op uitbreiding: mogelijk stijgt het leerlingenaantal in de toekomst.

• Plan voldoende aansluitpunten voor elektriciteit, kabel en telefonie. Toegankelijke leidingkokers zorgen ook voor flexibiliteit en voorkomen aanpassingswerken.

• De kans dat er personen met een handicap als leerling op deze school zullen vertoeven, is wellicht niet zo groot: de studierichtingen vergen grote fysieke inspanning. De kans dat leerlingen of leerkrachten tijdelijk beperkt zullen zijn, bijvoorbeeld door een gebroken been of tijdelijke immobiliteit in een rolstoel, is wel reëel aanwezig. Zorg dus bij de nadere uitwerking van het plan dat het gebouw en de omgeving voor iedereen toegankelijk zijn (bejaarden, kinderen, mensen met een handicap…). Zorg dat toegangen gemakkelijk toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers (geen opstapjes aan toegangsdeuren).

• Maak een toilet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, dat ook kan worden gebruikt door bezoekers.

• Maak de deuren breed genoeg voor een rolstoel.

• Er kan een traplift geplaatst worden om de lokalen op de verdieping ook bereikbaar te maken voor mensen met een handicap.


Thuis

Een woning aanpasbaar maken is altijd een goed idee. Meegroeiwoningen zijn flexibele woningen die mee kunnen evolueren met de behoeften en de veranderende leefomstandigheden van de bewoners, zoals verminderde mobiliteit op latere leeftijd en kinderen die het huis uitgaan.

Denk bij de toegankelijkheid van een woning niet alleen aan uw huidige situatie, maar ook aan die van de toekomst: een been is snel gebroken. Tevens is een goed toegankelijke woning handig bij gebruik van een kinderwagen en bij het verplaatsen van zware objecten (boodschappen, grasmaaiers….). Denk hierbij aan het beperken van trappen naar bijvoorbeeld de voordeur (pas eventueel een hellingbaan toe aan de dorpel) en maak deuren voldoende breed, zodat ook rolstoelgebruikers makkelijk in het huis kunnen bewegen. Ontwerp de trap zodanig dat een traplift eventueel kan worden toegepast in een later stadium. En bouw de woning op een dusdanige manier dat je later – indien je slechter te been bent –op de onderverdieping kan wonen.


Afzonderlijk isoleren

Een nuttige tip kan zijn om in je huis de mogelijkheid te voorzien om in de toekomst afzonderlijke geïsoleerde woonzones te creëren en dus het te verwarmen volume in je huis te beperken. Isoleer dus ook de vloer tussen beneden- en bovenverdieping, en doe hetzelfde met de muren tussen woonzones of zelfs kamers. Op die manier hou je de warmte in de zones waar je leeft, en vermijd je dat warmte (en dus energie en geld) lekt naar gedeelten van het huis waar geen warmte nodig is. Belangrijk is dat de isolatie overal goed aansluit, voldoende dik is en op de juiste manier geplaatst is.

 

Meer info: Steunpunt DuboLimburg, tel. 011/51.70.57

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in