Economie

6 vragen over het Energieprestatiecertificaat

Het Energieprestatiecertificaat is verplicht, maar amper 1 op de 7 blijkt in orde te zijn. Wat vertelt zo'n certificaat u? En wat is die informatie waard? Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche dreigt met boetes en schorsingen als één en ander niet wordt rechtgetrokken. Maar wat betekent het Energieprestatiecertificaat (EPC) voor u als koper, verkoper, huurder of verhuurder? Een verduidelijking dankzij antwoorden op 6 prangende vragen.


1. Wat vindt u op het EPC?

Centraal op het EPC staat de energiescore. Die geeft het jaarlijks verbruik van de woning weer. Deze score wordt op een kleurenbalk weergegeven, waarbij de groene zone staat voor energiezuinig. Hoe roder de plaats is waar het cijfer staat, hoe meer energie de woning of het appartement zal opslorpen. Naast de energiescore bevat het EPC nog tips om de woning energiezuiniger te maken.


2. Wat betekent de energiescore echt?

De energiescore is een richtinggevend getal voor het energieverbruik per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte van de woning of het appartement in kwestie. Voor een woning zou dat cijfer bij voorkeur rond 359 moeten liggen, voor een appartement wordt 254 als een ideale energieprestatie aanzien. De energiescore wordt berekend op basis van de bouwplannen en/of metingen door een energiedeskundige, die de woning ter plaatse komt inspecteren. Die kijkt daarbij onder meer naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen en de verwarmingsinstallatie. Deze gegevens worden ingegeven in de uniforme certificatiesoftware en omgezet in een energiescore.


3. Hoe betrouwbaar is deze energiescore?

De energiescore zou, gezien de werkwijze, relatief betrouwbaar moeten zijn, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd het geval. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat er ondertussen veel energiedeskundigen zijn en het beroep laagdrempelig is. Voor een energiedeskundige type A bestaan geen diplomavereisten. Bovendien worden bij het EPC relatief grote categorieën gehanteerd, zodat de prijs van een keuring binnen de perken blijft. Nadeel hiervan is wel dat de score en het advies niet echt fijnmazig zijn voor de consument. Een ander minpunt van het systeem is dat de deskundigen vaak aan de slag moeten zonder de plannen van de woning, waardoor alles opgemeten moet worden. En op die metingen kunnen variaties zitten, die tot uiteenlopende resultaten leiden.


4. Wat zegt de energiescore over uw toekomstig energieverbruik?

Eigenlijk niets concreet. Omdat het EPC het energieverbruik van de woning meet zonder rekening te houden met het verbruikpatroon van de bewoners of met het aantal bewoners, is het onmogelijk om rechtlijnige conclusies te trekken. Het is dus zeker niet zo dat woning A, die een energiescore meekrijgt die dubbel zo hoog is als die van woning B, ook twee keer zo duur zal zijn in energiekosten. Het EPC geeft enkel een indicatie over de energiestatus van een woning en vormt op die manier een objectief vergelijkingsmiddel tussen verschillende vergelijkbare woningen die te koop of te huur staan. Maar meer ook niet.


5. Wat kost een EPC?

Het Vlaams Energieagentschap stelde aanvankelijk een gemiddelde prijs van 250 euro voor een keuring voorop, maar dit gemiddelde is ondertussen door de feiten achterhaald. Uit een onderzoek bij EPC-deskundigen blijkt dat 250 euro een absoluut minimum is. De markt bepaalt de prijs en in de praktijk ligt die toch eerder in de richting van 300 euro. Maar ook duurdere tarieven tot 450 euro zijn denkbaar. Doorgaans worden trouwens andere tarieven gehanteerd per woningtype, waarbij een vrijstaande woning in de duurste categorie uitkomt en een keuring van een appartement het goedkoopste is.


6. Waar is het EPC verplicht?

Voor het EPC geldt geen uniforme regeling voor de drie gewesten. Voor nieuwbouw is men ondertussen overal verplicht om een EPC aan te vragen. In Vlaanderen is een EPC voor zowel de verkoop als de verhuur van een residentieel gebouw verplicht. In het Waalse Gewest geldt deze verplichting tot 1 juni van volgend jaar enkel voor de verkoop. Daarna moet u ook bij de verhuring van een gebouw een EPC voor kunnen leggen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is tot nu toe nog geen verplichting voorzien. Noch voor de verkoop, noch voor de verhuring.


Bron: De Tijd


Lees ook: Het abc van het EPC

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in