Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

1 600 boetes voor niet-naleven energiewet

De overheid kijkt streng toe op Vlamingen die niet energiezuinig bouwen. De Vlaamse overheid beboet massaal grote en kleine inbreuken op de energiewetgeving. Vooral eigenaars van nieuwbouw worden scherp in de gaten gehouden door een handjevol ijverige inspecteurs, die vorig jaar in totaal meer dan 1 600 boetes uitdeelden.


Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Valerie Taeldeman en Robrecht Bothuyne, beiden CD&V, aan minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A).

Om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren, legde de Vlaamse regering in 2006 de zogenaamde EPB-eisen vast. Dat zijn voorwaarden inzake energetische prestaties, thermische isolatie, binnenklimaat en ventilatie. De maatregelen gelden voor kantoren, sportzalen en scholen, en voor iedereen die grondig verbouwt of nieuwbouw zet. De Vlaamse overheid controleert met een steekproef of de wetgeving wordt toegepast.


Herinneringsbrieven

Vorig jaar werden 492 ‘plaatsbezoeken' uitgevoerd. Daarnaast stuurden de controleurs bijna zevenduizend herinneringsbrieven, die de eigenaars aanmaanden hun papieren in orde te brengen. Ze schreven 1 389 boetes uit – of vier procent van het aantal aangiften. Gemiddeld bedroeg de boete 867 euro.

Eenduidige conclusies vallen niet te trekken, klinkt het bij meerderheidspartij CD&V. ‘Is er sprake van kwaad opzet, dan bewijzen deze cijfers het nut van het handhavingsbeleid', zegt Bothuyne. ‘Wordt er echter te goeder trouw gehandeld, dan moet de overheid extra initiatieven nemen om bouwheren en architecten verder te informeren.'


EPB-Eisen

Terwijl de EPB-eisen energiezuinigheid stimuleren, deelt de Vlaamse overheid ook EPC-labels uit: dat is een certificaat dat de energiezuinige staat van een bestaande woning die verkocht of verhuurd wordt, duidelijk maakt. De controle is in handen van het Vlaams Energieagentschap.

Uit het antwoord van minister Van den Bossche blijkt dat het agentschap vorig jaar meer dan 280 boetes uitdeelde. Een groot deel wegens het ontbreken van een certificaat en een ‘niet-waarheidsgetrouwe rapportering'. Bovendien werden ook drie energiedeskundigen geschorst, die de regelgeving niet goed kenden.

‘Strenge controles op de EPC-regelgeving zijn een goede zaak. Kandidaat-huurders of -kopers hebben op die manier een idee van de energiekosten van de woning', legt Valerie Taeldeman uit. De twee CD&V'ers vermoeden trouwens dat het aantal controles in de toekomst alleen maar zal stijgen. ‘Dat is logisch als de Vlaamse regering haar eigen ambitie ernstig neemt: een energiezuinige woning voor iedere Vlaming tegen 2020', aldus Bothuyne.


Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in