Premie voor een warmtepomp

Gewijzigd op 7/01/2017 door TiM Vanhove

Wat?

Installatie van een warmtepomp. Voor ieder type warmtepomp geldt een ander premiebedrag.

Voorwaarden?

  • De aannemer moet beschikken over een certificaatvan vakbekwaamheid (vanaf 1 juli 2017)
  • De technische rendementseisen voor de warmtepomp zijn nog in voorbereiding
  • De bouwvergunning moet dateren van voor 1/1/2014

Premiebedrag

  • Geothermische warmtepomp: 4.000 euro
  • Lucht-waterwarmtepomp: 1.500 euro
  • Hybride lucht-waterwarmtepomp: 800 euro
  • Lucht-luchtwarmtepomp: 300 euro
Max 40% van de factuur wordt gesubsidieerd
De premie kan verdubbeld worden wanneer de warmtepomp wordt geplaatst ter vervanging van elektrische verwarming of wanneer er geen aardgasnet aanwezig is. Deze verdubbelingen zijn niet cumuleerbaar.
Het premiebedrag wordt verhoogd met 20% voor beschermde afnemers.
 

Aanvraag via

netbeheerder Infrax of Eandis