Opbouw van een hellend dak

Gewijzigd op 9/05/2014 door TiM Vanhove

Een hellend dak bestaat uit dakvlakken met een minimale helling van 15°. De opbouw van een hellend dak kan verschillen: je kunt een hellend dak opbouwen met spanten, met gordingen of via een sarkingsysteem.

Onze dakspecialisten

Spantendak
Spanten zijn verticaal lopende houten balken.
© Het Dakpaneel

Wat is een spantendak?

 • Een spantendak – ook wel sporendak - bestaat uit dakspanten.
 • Dakspanten zijn houten balken die verticaal lopen, van aan de muurplaat (onderste dakrand) tot in de nok van het dak, tegen de dwarsbalk die de twee muurplaten verbindt.
 • Spanten plaats je op regelmatige afstand van mekaar, vaak 40 cm.
 • Aan de buitenzijde van de spanten komt het onderdak. Tussen de spanten komt de dakisolatie.
 • Kepers zijn hier onnodig.
 • Wel komen er bovenop het onderdak de (verticale) tengellatten om het onderdak vast te zetten en daarop horizontaal lopende panlatten om de pannen op te bevestigen.

 

Gordingen
Gordingen zijn horizontaal geplaatste balken, vaak in de muur gemetseld.
© Het Dakpaneel

Wat is een gordingendak?

 • Gordingen zijn de horizontaal geplaatste balken die van spant tot spant lopen of van muur tot muur, meestal een overspanning van 3 tot 4 meter. Gordingen worden meestal in de muur gemetseld. Op de gordingen komen altijd kepers (kleinere balkjes die in verticale richting lopen), om het onderdak en de panlatten op te bevestigen.
 • Het onderdak bevestig je op de kepers en zet je vast met tengellatten. Die volgen dezelfde verticale lijn als de kepers eronder. Op die verticale tengellatten komen de horizontale panlatten om de dakbedekking - vaak pannen of leien - op vast te maken.
Isotec
© Isotec

Wat is een sarkingdak?

 • Bij een sarkingdak komt alle isolatie en afwerking bovenop het dakgebinte of de dakstructuur (spanten of gordingen of een oud gebinte), zodat het dakgebinte van binnen zichtbaar blijft.
 • Het principe van sarking of bovendaks isoleren is ideaal als je een bestaand dak wilt isoleren, dat van binnenuit al helemaal is afgewerkt, met eventuele afgewerkte kamers onder het dak. De dakbedekking (pannen, leien, ...) wordt weggenomen en hierop wordt de isolatie aangebracht.
 • Een sarking daksysteem kan opgebouwd zijn uit dakisolatie en binnenafwerking in één harde isolatieplaat, die meteen ook dienst doet als onderdak voor de dakbedekking. Er zijn ook sandwichpanelen als dakafwerking met isolatie er in, zoals Unidek er heeft. Hier is geen binnenafwerking bij. Je hebt ook systemen waarin de spanten al verwerkt zijn. Isotec en Recticel zijn twee grote namen die zulke systemen aanbieden.
 • Het is bij een sarkingsysteem niet nodig om nog een onderdak en dampscherm aan te brengen.
Verbouwing dak Geert Houtmeyers
Houten balken krijgen best een behandeling tegen schimmels en insecten
© Houtmeyers architecten

Welk hout gebruiken voor het dak?

 • Doorgaans gebruiken we de houtsoorten Oregon, Roodnoorse den of Epicia als hout voor het dak.
 • Zorg dat het dakhout een beschermende laag tegen schimmels en insecten heeft gekregen.
 • Je kunt kiezen voor voorbehandeld hout of je kunt de houten balken zelf behandelen.
 • Kies een milieuvriendelijk product, zodat je het hout niet vergiftigd en dus onbruikbaar voor recyclage of brandhout maakt.

Folders over dakwerken

Meer informatie op de website van deze bedrijven