Aanbevolen partners

Viessmann Belgium logo
bulex
Logo Sto NV
logo Xella
Renoveren

Waardebepaling van een bestaande woning (2)

Met de constructie van een woning of gebouw bedoel ik alle onderdelen die een dragende of constructieve functie hebben, alle onderdelen die ruimte- of niveauscheidend zijn, zoals muren en vloeren en alle onderdelen van de gebouwschil. Bij de aankoop van een woning is het belangrijk om even de staat van deze onderdelen te controleren.
De dragende en constructieve onderdelen moeten zorgen voor een stabiele en degelijke constructie, de muren en vloeren zorgen zowel voor de constructie als voor de indeling van de woning, de gebouwschil moet bescherming bieden tegen de buitenomgeving en heeft eveneens een dragende functie.

Stabiliteit
Het spreekt voor zich dat de stabiliteit van de woning de hoogste prioriteit heeft. En alles begint bij de fundamenten. Een goede fundering is essentieel voor een stabiele woning, maar in de meeste gevallen is de aard of de toestand van de fundering moeilijk te achterhalen aangezien zij in de grond zit. In het geval dat er een (kruip-)kelder aanwezig is, is er een kans dat men wat over de fundering kan te weten komen. Probeer dus bij een bezoek deze ruimte te bekijken want het kan je heel wat informatie opleveren. Niet alleen wat de constructie betreft maar ook inzake de vochtigheid en de staat van de funderings- of keldermuren.

Dragende wanden
De constructie van de bovenbouw is al iets makkelijker te inspecteren. Hierbij is het belangrijk om na te gaan wat de dragende wanden zijn en of deze over de verdiepingen netjes boven elkaar staan. Indien dit niet het geval is, kan de woning minder stabiel zijn of zijn er balken geplaatst om de krachten op te vangen.
Een woning die qua constructie eenvoudig in elkaar zit zal langer “gezond” blijven en biedt heel wat mogelijkheden naar renovatie toe.

Vloeren
De soort van de vloeren is ook een waardemeter voor de kandidaat-koper. Vloeren uit steenachtige materialen zoals beton of gebakken aardepotten zijn in principe stabieler en steviger dan een houten vloer. Maar een houten vloer kan in sommige gevallen wel interessanter zijn. Het spreekt voor zich dat het uitbreken van een houten vloer eenvoudiger is dan bijvoorbeeld een betonnen vloer. Houten vloeren scoren dan weer minder goed op het vlak van comfort, onderhoud, akoestiek, brandveiligheid en stabiliteit.
In principe zou een woning met houten vloeren goedkoper kunnen zijn, maar veel hangt af van de wensen van de koper. Vergeet ook niet dat een houten vloer heel charmant kan zijn en voor een warme sfeer zorgt in de woning.

Gebouwschil
Tenslotte is het aan te raden ook de gebouwschil te analyseren. Hoe zijn de buitenmuren opgetrokken en in welke staat verkeren ze? Hoe is de dakconstructie eraan toe? In oudere woningen hebben de daken dikwijls veel te lijden gehad en moeten ze versterkt of vervangen worden. Probeer dus ook een kijkje te nemen op zolder of op de plaatsen waar de constructie zichtbaar is. Zeker oude platte daken voldoen niet meer aan de huidige normen en kunnen vaak voor problemen zorgen.
Het is geen overbodige luxe om een architect onder de arm te nemen bij het inspecteren van de constructie van een bestaande woning. Hij gaat je heel wat kunnen vertellen en de voor- en nadelen afwegen met het oog op een eventuele renovatie.

De energieprestatie
Zowel voor bouwers als voor verbouwers zou het woord energie vertrouwd in de oren moeten klinken. Sinds 1 januari 2006 is de nieuwe energieprestatieregelgeving van kracht voor nieuwbouw. Nieuwe woningen of gebouwen moeten sindsdien aan heel wat (EPB-)eisen voldoen om een bepaald E-peil (energiepeil) te halen. Hoe lager dit peil, des te energiezuiniger het gebouw of de woning.
Voor bestaande woningen echter heeft het Vlaams gewest een erkenningsregeling uitgewerkt voor energiedeskundigen. Deze energiedeskundigen zijn in staat om de grootste energievreters in bestaande woningen op te sporen. Naast de analyse van de hele gebouwschil gaan ze ook na hoe energiezuinig het verwarmingssysteem is en de productie van het warm water. Hierna kan hij voorstellen doen om het energieverbruik van de woning te doen dalen.
Zo’n energieaudit kan u op termijn heel wat geld uitsparen en is voor 40 % fiscaal aftrekbaar.

Hoewel energie een hot item is in de bouwwereld staan veel kandidaat-kopers niet stil bij het energieverbruik van een bestaande woning. Meestal beperkt het zich tot het nakijken of er dubbel of enkel glas in de ramen zit. Een energiezuinige woning is meer dan een woning met dubbel beglaasde ramen en daarom is het interessant om ook de rest van het gebouw door te lichten. Zo zijn veel woningen die gebouwd zijn voor de energiecrisis in de jaren ‘70 niet voorzien van isolatie. Dergelijke woningen voldoen helemaal niet aan de huidige eisen. De wanden en daken zijn enorme energielekken waardoor het verwarmen van zulke woningen niet alleen een kostelijke zaak is, maar ook slecht is voor het milieu. Het spreekt voor zich dat een energiezuinige woning meer waard zou moeten zijn dan een niet-energiezuinige. Het verschil is op het ogenblik op de markt nog niet echt zichtbaar maar dat zou in de toekomst moeten veranderen als het uitvoeren van een energieaudit bij een verkoop of verhuur verplicht wordt. Een lijst van erkende energiedeskundigen is te vinden op www.energiesparen.be. Zij hebben het nodige inzicht om in te schatten of een bepaalde woning al dan niet energiezuinig is en zijn dus naast architecten ideale partners bij het bezoek aan een woning. Zij kunnen ook tips geven om met relatief goedkope ingrepen een woning energiezuiniger te maken.

Het is duidelijk dat het Vlaams gewest werk wil maken van meer comfortabele en energiezuinige woningen. Minister Marino Keulen, bevoegd voor wonen, meldde onlangs dat hij 70 miljoen euro wil vrijmaken voor renovatiepremies die vanaf 2007 kunnen aangevraagd worden.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in