Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Velux logo
logo Xella
Dakwerken

Verankeringsmodule voor hellende daken van Wienerberger

Wienerberger ontwikkelde een software die helpt de verankering van hellende daken te bereken. Een welkome tool die architecten en dakdekkers toelaat op een eenvoudige manier correcte berekeningen uit te voeren.

In België wordt de bevestiging van dakpannen voor zadeldaken beschreven in de nieuwe Technische Voorlichting 240 van het WTCB (gebaseerd op Eurocode 1 EN 1991-1-4 en haar nationale bijlage NBN EN 1991-1-4 ANB: 2010). Hierin wordt meer specifiek aan de hand van verschillende factoren bepaald hoeveel pannen precies verankerd dienen te worden. Indien het dak een andere vorm heeft dan een zadeldak, moet men ofwel een berekening doen volgens Eurocode 1, ofwel kan men opteren om alle pannen te bevestigen. De berekeningen die hiermee gepaard gaan, zijn evenwel vaak geen sinecure.

Vier factoren

Volgens de rekenmethodologie voor hellende daken wordt de verankering van alle in België geplaatste kleidakpannen bepaald aan de hand van vier verschillende invloedsfactoren:

  • de massa van de dakbedekking
  • de dakhelling
  • de ligging van het gebouw
  • de hoogte van de nok

Daarnaast wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen de middenzone en de randzone van het dak. De randzone is de zone die volgt uit een berekening en is afhankelijk van de nokhoogte van het gebouw en de buitenafmetingen van het gebouw. De middenzone is de resterende oppervlakte. Bovendien wordt ook nog eens een onderscheid gemaakt tussen daken met een helling lager dan of gelijk aan 75° en daken met een helling groter dan 75° en gevelbekleding. Niet te verwonderen dus dat de berekeningen die hiermee gepaard gaan, vaak vrij ingewikkeld en tijdrovend zijn.

Gebruiksvriendelijke rekenmodule

Met de nieuwe online tool van Wienerberger die ook bruikbaar is op mobiele apparaten zoals bijvoorbeeld de iPad, werd deze complexe materie vertaald in een gebruiksvriendelijke rekenmodule. Deze berekent op een eenvoudige en snelle manier onmiddellijk in functie van de gekozen dakpan het juiste aantal pannen dat verankerd dient te worden bij daken met een helling tot 75° en maakt daarbij een onderscheid tussen de middenzone en de randzone van het dak. De module is toepasbaar op niet minder dan 12 verschillende daktypes: zadeldaken, lessenaarsdaken, noordboomdaken, piramidedaken, boogdaken, enz.

De berekening gebeurt aan de hand van 4 eenvoudige stappen: keuze daktype, keuze Koramic kleidakpan, ingave van de afmetingen van het dak en keuze van de ruwheidscategorie of ligging van het betreffende dak. Bij de keuze van de dakpan, kan de gebruiker kiezen uit het volledige gamma van Koramic en doorklikken naar de productdetails van het gekozen dakpanmodel. De resultaten worden in de software zowel op een tekstuele als grafische manier getoond. Tot slot laat het programma ook toe om het eindrapport af te printen. Een extra handigheidje voor de uitvoerder op de werf. De eenvoud en grote toepasbaarheid van de rekenmodule moeten ertoe bijdragen dat de nieuwe normering in de praktijk verder ingeburgerd wordt.

Online tool raadplegen

Je kunt de nieuwe online tool van Wienerberger vrij raadplegen.


Meer info

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in