Renoveren

VCB pleit voor uitbreiding en energiebesparende renovatie van woningaanbod

Aanbevolen partners

Easykit logo
Recticel
Viessmann Belgium logo
Bulex logo
Logo Sto NV
De schulden van de Belgische gezinnen nemen toe. Vandaag nog zijn hierover recente cijfers bekend gemaakt. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft hiervoor een duidelijke oplossing. Een groter aanbod van woningen moet de woningprijzen doen dalen. Door een verzekering van een deel van de eigen inbreng in hypothecaire leningen moet de overheid meer gezinnen in staat stellen een nieuwe woning te bouwen. Tegelijk moeten gezinnen die een bestaande woning kopen, in staat worden gesteld door grondige renovaties hun energiefactuur te verlagen.
Gezinnen moeten tegenwoordig meer lenen om een woning te financieren omdat de prijzen van de woningen stijgen. Dit houdt verband met een algemeen tekort aan woningen in vergelijking met een stijgende vraag. De overheid moet dus blijvend de bouw van nieuwe woningen ondersteunen. Zoniet zal het aanbod almaar kleiner worden in vergelijking met de vraag die onvermijdelijk gaat stijgen omwille van de voortdurende bevolkingsgroei.

Twee weken geleden heeft de Nationale Bank aan de banken gevraagd ook in 2016 een verhoogde kapitaalbuffer aan te houden voor hypothecaire leningen. Door de voortdurend strenge voorwaarden die de Nationale Bank aan hypothecaire leningen oplegt, moeten gezinnen voor een hypothecaire lening meer eigen inbreng leveren.

Ondersteun gezinnen

Gezinnen moeten daardoor meer dan voorheen eerst voldoende eigen kapitaal kunnen samenbrengen om een energiezuinige nieuwe woning te laten bouwen. Een waarborg of verzekering vanwege de overheid voor een deel van de eigen inbreng kan gezinnen helpen die wel over voldoende inkomen beschikken maar onvoldoende spaargelden hebben.

Zonder ondersteuning dreigen gezinnen noodgedwongen woningen te kopen van slechte kwaliteit met een hoog energieverbruik. Net door dit hoge energieverbruik hebben zij dan onvoldoende middelen om te renoveren. Ook wie een bestaande woning koopt, moet kunnen lenen om die woning grondig te renoveren en energiezuiniger te maken.

Zelfs als de leninglast stijgt, kan de woonlast nog steeds dalen door energiebesparende investeringen. Energiezuinige nieuwbouw en doorgedreven energiebesparende renovaties zijn noodzakelijk om het wonen in de toekomst betaalbaar te houden. Deze investeringen spelen ook in het voordeel van de banken. Die krijgen daardoor een waardevastere woningportefeuille. Op die manier ontstaat een win-winsituatie voor zowel de particulieren als de banken.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in