Aanbevolen partners

Viessmann Belgium logo
bulex
Logo Sto NV
logo Xella
Renoveren

Renovatietips: Ventilatievoorzieningen bij een renovatie

Bij renovatiewerken krijgen heel wat bestaande woningen een extra isolatiepakket. Dat is een goede zaak. Maar vaak wordt daarbij de ventilatie over het hoofd gezien. En dan beginnen de problemen. Architect Geert Houtmeyers verduidelijkt een en ander.

Wettelijk gezien moet je bij een renovatie een minimum aantal ventilatiemaatregelen nemen. Bij ventileren denk je meteen aan alle ramen en deuren openzetten om de (vervuilde) binnenlucht te vervangen door verse buitenlucht. Dit zou op zich kunnen, alleen jaag je dan ook meteen alle warmte in het stookseizoen mee naar buiten. Het zou dan ook veel energie vragen om de binnenruimte terug op comforttempatuur te brengen.

Gecontroleerd ventileren

Ventileren gebeurt dan ook best op een gecontroleerde manier. De ventilatie van een woning bestaat erin om continu verse buitenlucht aan te voeren en (vervuilde) binnenlucht af te voeren zonder dat dit veel energie vergt noch van de verwarmingsinstallatie noch van het systeem op zich.
 

  • Het uiteindelijk doel van deze ventilatie is uiteraard om een aangenaam binnenklimaat te creëren. Door het aanbrengen van systemen die buitenlucht binnenlaten en binnenlucht buitenlaten, ontstaat er een continue luchtstroom doorheen heel de woning.
  • Bij de renovatie van een woning zijn de mogelijkheden om zo’n een systeem te voorzien uiteraard beperkter dan bij een nieuwbouw.
  • De wetgeving heeft dan ook rekening gehouden met deze beperkingen. Belangrijk om te weten is dat de wettelijk te voorziene maatregelen altijd door een EPB-verslaggever bepaald en berekend worden. Het aanstellen van een EPB verslaggever is dan ook verplicht en noodzakelijk bij een renovatie. Hij zal de nodige informatie aanleveren voor de realisatie van de minimum (verplichte) ventilatievoorzieningen.

Mogelijkheden

Een opsomming van de mogelijkheden in functie van de wettelijke minimumeisen bij een renovatie.

Toevoer van verse buitenlucht

De toevoer van verse buitenlucht kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van ventilatieroosters. Indien je het bestaande buitenschrijnwerk vervangt dan moet je in dit buitenschrijnwerk ventilatieroosters voorzien om een minimum aan buitenluchttoevoer te voorzien. Deze ventilatieroosters kunnen op een bijna onzichtbare manier aangebracht worden door ventilatieroosters bovenop het schrijnwerk aan te brengen. De ruimtes waar je deze aanbrengt zijn de zogenaamde droge ruimtes. Deze zijn bijvoorbeeld de leefruimte, slaapkamer of bureau.

Afvoer van (vervuilde) binnenlucht

De afvoer van binnenlucht is enkel verplicht in die ruimtes waarbij er vochtige lucht geproduceerd wordt en wanneer die ruimtes zich situeren in een nieuw gedeelte zoals bijvoorbeeld een uit- of aanbouw. Concreet spreken we hier over keuken, wasplaats, wc en badkamer.
De afvoer van de buitenlucht kan op een natuurlijke of een mechanische wijze gebeuren.

  • Bij een natuurlijke wijze moet de afvoer altijd bovendaks uitmonden om een goede natuurlijke luchtstroming te krijgen.
  • Bij een mechanische afvoer wordt de binnenlucht afgezogen door een elektrisch aangedreven ventilatiemotor. Hierbij mag de afvoer zowel bovendaks als door de gevel gebeuren. De keuze van een natuurlijke of mechanische afvoer wordt bij een renovatie vooral bepaald door de meestal beperkte mogelijkheden die er voorhanden zijn. Het in- of wegwerken van dergelijke afvoerbuizen is niet altijd evident gezien we hier toch al over diameters van buizen spreken van 10 cm en meer.

Buiten de wettelijk verplichtingen mag je uiteraard ook nog bijkomende ventilatievoorzieningen aanbrengen. Het is uiteraard altijd beter om in de mate van het mogelijke ook vernieuwde ruimtes in het bestaande deel uit te rusten met de nodige ventilatievoorzieningen zoals hierboven beschreven. Op die manier creëer je een optimaal binnenklimaat zowel in de bestaande als de nieuwe ruimtes.


Aanvullingen door de redactie
Onze ventilatiespecialist - Andy Camps - werkte intussen twee schema's uit die aantonen hoe de ventilatie dient te gebeuren bij een uitbreiding.
 

luchtwinkel.be luchtwinkel.be


Partner Ventilair wijst er ons dan weer op dat zelfs bij een renovatie of uitbreiding de ventilatie ook via systeem D kan gebeuren. Het bedrijf heeft met Kinetic een systeem dat zich uitstekend leent voor renovatieprojecten. Vanzelfsprekend zijn er op de markt ook nog andere mechanische systemen te vinden die in een renovatieproject geïntegreerd kunnen worden.


Auteur: Architect Geert Houtmeyers - Architectenbureau Houtmeyers – februari 2010
 

Identikit renovatiespecialist Geert Houtmeyers
 

Geert Houtmeyers en zijn team hebben een uitgebreide ervaring in renovatieprojecten. In ieder project besteden ze aandacht aan energiezuinig en duurzaam bouwen.

Lees de teksten van de renovatiespecialist

 Website
 Twitter
 Facebook

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in