Aanbevolen partners

Viessmann Belgium logo
bulex
Logo Sto NV
logo Xella
Renoveren

Het belang van studiewerk

Uit vorig artikel ‘Wanneer een architect inschakelen bij renovatiewerken?’ is gebleken dat er heel wat meer werk komt kijken bij renovatiewerken dan bij nieuwbouw. Alles begint met een goede voorbereiding en daarbij kan de hulp van een architect zeer nuttig zijn.

Aarzel niet om al tijdens de zoektocht naar een woning raad te vragen aan een architect. Hij kan je heel wat tips geven waarop je moet letten bij de aankoop van een woning. Met zijn ervaring heeft hij een goed zicht op wat een kwalitatief goede woning is en wat de mogelijkheden zijn wat betreft het renoveren.

Waarde bepalen

Er bestaan heel wat factoren die de kwaliteit, en ook de prijs, van een woning bepalen. De grootte of de bewoonbare oppervlakte, de grootte van het perceel, het aantal slaapkamers, dubbele of enkele beglazing in de ramen, de staat van de vaste inrichting zoals badkamer en keuken, het type verwarming, vochtplekken of schimmelvorming, de aanwezigheid van een kelder, enzovoort. De meeste kandidaat-kopers kunnen deze zichtbare factoren of gebreken goed inschatten en zullen op basis hiervan een keuze maken.

Onzichtbare gebreken

Voor de meeste leken is het een stuk moeilijker om ook de onzichtbare factoren of gebreken op te merken of te achterhalen. Denk aan de oriëntatie, de stedenbouwkundige zone (een woning die gelegen is in een natuurgebied mag je niet zomaar renoveren hoe je zelf wil), het bouwjaar, de kwaliteit van de ondergrond, de kwaliteit van de constructie (zijn er scheuren zichtbaar?), de isolatiewaarde van de woning, welke zijn de dragende muren en welke niet, de toestand van de fundamenten, de riolering en de technische installaties voor verwarming, sanitair warm water en elektriciteit, ... .

Architect inschakelen

Het is belangrijk ook deze onzichtbare factoren of gebreken te beoordelen alvorens tot de koop over te gaan. Op de desbetreffende gemeente kan je op de dienst Ruimtelijke Ordening meestal heel wat informatie krijgen over de ligging, de stedenbouwkundige zone, de stedenbouwkundige voorschriften, het bouwjaar, …
Voor de andere factoren is het nuttig om een architect in te schakelen. Hij kan de woning in grote mate analyseren wat betreft de constructie, de isolatiewaarde, de technische installaties, …

 

Deskundig advies

De architect kan je deskundig advies geven voor de aankoop van een te verbouwen woning. Maar ook bij de opmaak van je bouwplan is hij de deskundige bij uitstek.
Bespreek op voorhand met hem wat uw wensen zijn zodat hij kan inschatten welke woning geschikt zou kunnen zijn. Ook het budget is belangrijk voor een architect. Vertel hem wat je budget is voor de aankoop van de woning en wat het budget is dat je eventueel uittrekt voor de renovatiewerken.

Voordelen architect

Aan de hand van alle ingezamelde gegevens kan hij je heel snel vertellen wat de voor- en nadelen van de woning zijn en wat de mogelijkheden zijn wat betreft het renoveren.
Het is duidelijk dat het inschakelen van deskundige hulp in deze fase je heel wat voordelen zal opleveren.
Tenslotte kan je ook veel informatie vinden bij de vorige eigenaars. Vooral op het gebied van het praktisch gebruik van de woning en de sociale omgeving kunnen ze je veel vertellen.

Opmeten en plannen

Wanneer je de woning op zulke wijze wilt renoveren dat de medewerking van een architect wettelijk verplicht is, is het makkelijk om ook plannen te hebben van de bestaande toestand.
De architect moet starten met een bestaande situatie en het is belangrijk dat deze correct op papier staat. Daarom zal de architect in de meeste gevallen de woning zelf opmeten om de bestaande plannen (als die er zijn) te controleren of om zelf de bestaande toestand te kunnen tekenen (indien er geen plannen beschikbaar zijn).

Staat van fundering

Hierbij kan het soms nodig zijn om meer diepgaand onderzoek of opzoekingswerk te verrichten. Zo zal het misschien nodig zijn om de fundering bloot te leggen om te zien of deze nog sterk genoeg is indien men deze eventueel extra zou willen belasten. Of wanneer er twijfel bestaat over de draagrichting van de vloer kan men bv. een stukje pleisterwerk van het plafond wegkappen om te kunnen zien in welke richting de welfsels/balken liggen. Indien de welfsels/balken naar de muur toelopen is de kans groot dat het een dragende muur is.

Van buiten naar binnen

Last but not least: renoveren doen we in principe van buiten naar binnen, te beginnen met het dak. Meestal is het dak, in vergelijking met de buitenmuren, er het slechtst aan toe. Dit komt omdat de gemiddelde levensduur van bv. pannen lager ligt dan van bv. bakstenen. Het dak is in feite het belangrijkste onderdeel van het huis omdat het al de rest moet beschermen tegen de weersinvloeden. Met andere woorden: een constructie onder een lekkend dak heeft meer te lijden dan een constructie onder een “gezond” dak. Met een gezond en goed geïsoleerd dak ben je al een heel eind verder. De staat van het dak onderzoek je best nog vóór de aankoop om later niet voor verrassingen komen te staan.

© Gert Broekx - 2006

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in