Financiele aspecten
Energie

Minister Demir herinnert zonnepaneeleigenaars: laatste kans om retroactieve investeringspremie aan te vragen

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Het verdwijnen van de terugdraaiende teller betekent voor een groot aantal investeerders een financieel verlies. De Vlaamse Regering werkte daarom de retroactieve investeringspremie uit, voor eigenaars van zonnepanelen die hun investering tot op vandaag nog onvoldoende konden terugverdienen. Eigenaars met een zonnepaneleninstallatie van voor 2021 die al over een digitale meter beschikten voor 20 juli 2021 hebben nog een week de tijd om hun retroactieve investeringspremie aan te vragen, namelijk uiterlijk op 18 januari 2022. Dan sluit het premieloket voor deze doelgroep.

In 2021 hebben 81.167 eigenaars van zonnepanelen een retroactieve investeringspremie aangevraagd bij Fluvius. Op een kleine 1000 dossiers na, zijn deze allemaal behandeld en uitbetaald, goed voor een totaal premiebedrag van 130 miljoen euro.

Toch zijn er nog gezinnen waar al een digitale meter staat van voor 20 juli 2021 en die nog geen aanvraag ingediend hebben. Minister Demir: “Ik wil iedereen die er recht op heeft, nog een laatste keer oproepen om de retroactieve investeringspremie bij Fluvius aan te vragen. Deze mensen hebben geïnvesteerd in de energietransitie en ik heb ervoor gezorgd dat ze ondanks het wegvallen van de terugdraaiende teller toch een redelijk rendement op hun investering kunnen behalen. Het zou zonde zijn moesten er burgers zijn die te laat beseffen dat ze de premie nog moeten aanvragen en er dus geen recht meer op hebben.”

Eigenaars met een zonnepaneleninstallatie van voor 2021, die al over een digitale meter beschikten voor 20 juli 2021 kunnen hun retroactieve investeringspremie aanvragen tot en met 18 januari 2022 ten laatste.

Heeft u een zonnepaneleninstallatie van voor 2021 maar nog geen digitale meter? Dan kan u een premie-aanvraag indienen binnen de 6 maanden na plaatsing van uw digitale meter en niet later dan 31 december 2025.

De aanvraag verloopt via Fluvius, via het digitale loket in Mijn Fluvius. De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De hoogte van de premie is afhankelijk van het jaar waarin de zonnepanelen in dienst genomen zijn, het jaar waarin een digitale meter geplaatst wordt en de grootte van de zonnepaneelinstallatie uitgedrukt in piekvermogen. Alle voorwaarden en een simulatietool voorzien waarmee iedere zonnepaneeleigenaar met een digitale meter een simulatie kan maken van de financiële compensatie die hij/zij kan verwachten zijn te vinden op de website van het VEKA.

Retroactieve investeringspremie voor eigenaars met een warmtepomp

Ook de retroactieve investeringspremie voor eigenaars met een warmtepomp werd tot eind 2021 al 6974 keer aangevraagd. Wie aan de voorwaarden voldoet en al over een digitale meter beschikt, kan de retroactieve premie van 1163 euro sinds 1 oktober 2021 aanvragen en dit nog tot en met 31 maart 2022. Wie nu nog een klassieke (Ferraris)meter heeft, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025).

Retroactieve investeringspremie voor meermaals aangerekende nettarieven.

Ook voor prosumenten die een financieel nadeel ondervinden door het meermaals aanrekenen van de distributienettarieven, heeft de Vlaamse Regering een tegemoetkoming opgezet. Deze tegemoetkoming zal u kunnen aanvragen als een premie.

De elektriciteitsdistributienetbeheerder (Fluvius) zal daarvoor een elektronisch aanvraagsysteem opzetten, in het voorjaar van 2022 en u zal tot 1 september 2022 de tijd hebben om de premie aan te vragen. Het uitbetalen van de premie gebeurt ook door Fluvius.

Het gaat hier over een beperkte premie, die sterk afhankelijk is van de datum van uw laatste eindfactuur voor 1 maart 2021. De premie zal maximaal 168 euro bedragen, maar kan ook beperkt zijn tot minder dan een euro. Bekijk het in de link simulator.

Meer informatie vind je hier

Vraag hier uw premie aan 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in