Aanbevolen partners

Viessmann Belgium logo
bulex
Logo Sto NV
logo Xella
Renoveren

Leidraad voor de aankoop van een te renoveren woning

-

De aankoop van een woning is een zware beslissing waarbij je niet over een nacht ijs gaat. Heel belangrijk in de factoren die bepalend zijn om de knoop door te hakken zijn de eventuele gebreken die er aan de woning zijn en de kosten die gepaard gaan met de herstelling ervan. Architect Geert Houtmeyers geeft ons enkele belangrijke tips.
De gezondheid van een woning inschatten is niet eenvoudig. Wanneer je een woning bezoekt om ze aan te kopen, dien je bepaalde elementen zeker na te kijken. Eén van de belangrijkste aspecten is de aanwezigheid van vochtproblemen. Vocht kan nefaste gevolgen hebben voor de gezondheid van de wanden.
 • Opstijgend vocht kan muren onderaan sterk aantasten.
 • Daarnaast zijn ook doortrekkende slagregen of lekkende daken grote boosdoeners.
 • Wanneer de muren lang zijn blootgesteld aan vocht dan bestaat het gevaar dat ze kapot gevroren of verweerd zijn onder invloed van het vocht.
 • Wanneer de schade zich over grote vlakken manifesteert, dan zijn ingrijpende herstellingswerken nodig. Je moet dan afwegen hoe groot de kosten zijn om te bepalen of je de woning wilt kopen en herstellen of afbreken en heropbouwen.


Het dak als vijfde gevel

Een andere belangrijk onderdeel dat aandacht verdient is het dak, dat ook wel als de vijfde gevel van de woning omschreven wordt gezien zijn beschermende functie. Overbodig dus te zeggen dat de gezondheidstoestand van het dak correct ingeschat moet worden.
 • Een eerste aspect waar naar gekeken dient te worden is de toestand van het gebinte. Is het nog voldoende stabiel? Buigt het niet door? Is het niet aangetast door rot omwille van een lek of door insecten zoals houtworm? In dergelijke gevallen dient nagegaan te worden hoever het gebinte al is aangetast. Zo kan ingeschat worden of herstelling mogelijk is of dat het dak volledig opnieuw opgebouwd moet worden. Dit heeft natuurlijk implicaties op de verbouwingskost,
 • Wanneer de dakbedekking versleten is, moet deze vervangen worden om de waterdichtheid van het dak te waarborgen. In sommige gevallen kan je ook met een overzetdak werken. Dat is een goedkoper alternatief dan een volledige vernieuwing van de dagbedekking.
 • Wanneer de woning ouder is dan 20 jaar houdt je er best rekening mee dat goten en afvoeren ook aan vervanging toe zijn.

Stabiliteit

 • Barsten in de gevel kunnen wijzen op zettingen in de ondergrond, bijvoorbeeld door werken uit het verleden.
 • Een andere oorzaak kan een verslechterde dakconstructie zijn. Wanneer de muur zwaarder wordt belast, wordt deze immers naar buiten geduwd. Dergelijke belasting kan door een onoordeelkundige ingreep van de eigenaar.
 • Je laat opmerkelijke barsten dan ook best door een specialist – zoals architect of aannemer – bekijken om de oorzaak te achterhalen en de risico’s en eventuele herstellingskosten in te schatten.

Elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties

 • Kijk zeker na hoe het zit met de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallatie. Zijn ze überhaupt aanwezig? In welke toestand bevinden ze zich? Zijn ze nog bruikbaar of moeten ze volledig worden vervangen. In het laatste geval kan dit een serieuze kostenpost betekenen.
 • Wanneer je een (nieuwe) verwarmingsinstallatie installeert, opteer je best voor vloerverwarming. Deze verdeelt de warmte gelijkmatig over de ruimte, terwijl je met radiatoren plaatselijke warmtebronnen hebt. Tegen de slecht geïsoleerde muren zorgt dit voor grote warmteverliezen.

Isolatie

In deze tijden van duurder wordende energieprijzen en een groeiend energiebewustzijn, moet je proberen de woning bijkomende te isoleren. Ga na of de woning op een relatief eenvoudige manier te isoleren is.

 • Bij zichtbare spanten in een hellend dak die je wil bewaren of ongelijkmatig verdeelde spanten is dat bijvoorbeeld niet het geval. Zoek evenwel naar een oplossing voor het dak, want hier gaat 30% van de warmte verloren.
 • Ook de gevels bieden nog mogelijkheden. Wanneer je een pleisterlaag op de gevels overweegt, kan hier ook een isolatielaag onder worden geplaatst. Daarnaast kan je de spouw ook laten opvullen. De binnenzijde isoleren valt af te raden. Je kunt koudebruggen nooit helemaal uitsluiten en bovendien verlies je ook belangrijke massa van de wanden om in de winter warmte te bufferen of koelte in de zomer.
 • Wanneer isolatie in de muur niet haalbaar is, probeer je dat best elders te compenseren, bijvoorbeeld in het glas
 • Onderzoek zeker de mogelijkheid van vloerisolatie, want veel warmte gaat langs deze weg verloren. Wanneer de woning dateert uit de jaren ’50 of vroeger, is de kans heel groot dat tegels op zand liggen. In dat geval zorg je best voor een volledig nieuwe vloeropbouw. Het is meteen de ideale gelegenheid om leidingen weg te werken van (nieuwe) technische installaties.

Buitenschrijnwerk

 • Naast het dak vormen de ramen een grote verliespost van warmte.
 • Heeft de woning ramen uit de eerste generatie aluminium, dan vervang je deze best door nieuwe thermisch onderbroken profielen.
 • Enkel de plaatsing van nieuw glas volstaat niet om tot een goed comfort te komen en om condensatie te vermijden. Bij houten schrijnwerk dat nog in goede staat is, volstaat het enkel het glas te vervangen.

EPB

 • De energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving brengt ook extra kosten met zich mee voor verbouwers.
 • Je moet voldoen aan de isolatie-eis en zorgen een minimale ventilatie voor ieder deel dat je nieuw bouwt of verbouwt. Stel je daarbij de vraag of je je wil beperken tot de eis of verder wil gaan.

Zonering van de woning

Let ook op de zonering van de woning. Wanneer ze in woonzone ligt, dan blijven er nog heel wat mogelijkheden om woning te verbouwen.
 • Wanneer ze in landbouw- of natuurgebied ligt, dan zijn er weinig of geen mogelijkheden. Vraag in dat geval zeker advies aan een architect. Hij of zij weet wat kan en is op hoogte van de recentste evoluties in de regelgeving.
 • Hou er bovendien rekening mee dat je een zonevreemde woning doorgaans niet kan aansluiten op de riolering. Je zult dus zelf moeten investeren in een eigen waterzuivering. Hetzelfde geldt voor de aansluitmogelijkheid op het aardgasnet. Je zult waarschijnlijk verplicht moeten terugvallen op stookolie of een andere energiebron.
 • Tot slot zal ook de termijn voor de vergunningsaanvraag langer aanslepen. Dikwijls verlopen er 2 tot 3 jaar voordat je de vergunning in handen hebt.
Identikit renovatiespecialist Geert Houtmeyers
 

Geert Houtmeyers en zijn team hebben een uitgebreide ervaring in renovatieprojecten. In ieder project besteden ze aandacht aan energiezuinig en duurzaam bouwen.

Lees de teksten van de renovatiespecialist >> 

 
 
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in