Aanbevolen partners

Viessmann Belgium logo
bulex
Logo Sto NV
logo Xella
Renoveren

Familie mag helpen bij een renovatie, vrienden niet

Is je huis of appartement toe aan een renovatie, maar je bent geen klusser of wilt goedkoper renoveren? Dan is hulp gewenst. Bel alvast je ouders, kinderen, broers, en zussen op. Zij mogen je gratis helpen, indien ze niet werkloos zijn. Voor familieleden vanaf de derde graad - zoals een neef of een tante – zijn er strengere regels. Een vriendendienst is helemaal uit den boze.

Huiseigenaars

Iedereen in Vlaanderen mag zijn eigen huis zonder problemen renoveren. Ook je partner mag je natuurlijk helpen.

Eerste en tweede graad

Eerste graad: Ouders, kinderen, schoonouders, schoonkinderen
Tweede graad: Broers, zussen, schoenbroers, schoonzussen, kleinkinderen grootouders

Eerstegraads en tweedegraads verwanten mogen je - onder bepaalde voorwaarden - bij een renovatie helpen.

De voorwaarden:

  • De hulp moet gratis zijn (in het kader van onderlinge hulp)
  • De helper mag niet werkloos zijn
Is je familielid tot de tweede graad actief in de bouwsector of een stielman/vakvrouw? Dan dient hij of zij op de (zelfs gratis) gepresteerde uren btw aan te rekenen.

Derde en vierde graad

Derde graad: Ooms, tantes, neven en nichten
Vierde graad: Neven en nichten van de ouders en eigen achterneven en achternichten
 
Vanaf familieleden van de derde graad worden de regels strenger. De hulp moet nog altijd gratis gebeuren en de helpers mogen nog altijd niet werkloos zijn. Daarnaast moet de verbouwing van het gebouw een ‘sociale woning’ (of gelijkaardige) maken. 

Dit is de theorie. In de praktijk wordt meestal voor de familie tot de vierde graad een oogje dichtgeknepen. Toch neem je best geen risico. Zorg ervoor dat wanneer de btw-controleur langs komt, je bewijst dat het werk effectief gratis is gebeurd. Hoe? Zorg voor een ondertekend attest van de helpers, waarin staat dat zij gratis werken. Laat derden - zoals buren – ook een getuigenis afleggen om dit te staven.

Wat met (brug)pensioen?

Is je familielid gepensioneerd? Dan mag hij gratis helpen, maar licht vooraf wel de rijksdienst der pensioenen in. Zo voorkomen jullie achteraf problemen.
 
Ook een familielid dat op brugpensioen is, mag gratis helpen. Zijn of haar hulp mag wel geen betrekking hebben op de zelfstandige activiteit van diegene die hij helpt.

Iemand die werkloos is mag ook gratis helpen op voorwaarde dat dit wordt gemeld bij de RVA. De werkloze krijgt hiervoor dan een attest.

Verzekering

Vergeet niet de helpers te verzekeren, want een ongeval kan in een klein hoekje schuilen. Dat kan via een ABR-polis. Informeer ernaar bij je verzekeringsmakelaar.

Vrienden = zwartwerk

In tegenstelling tot familieleden mogen vrienden en kennissen je niet helpen bij de renovatie van je huis. Ook al werken ze gratis. De wet ziet dit als zwartwerk. Indien er geen familiale verwantschap is, zal de sociale inspectie dit overmaken aan de bevoegde instanties. Zij maken een proces-verbaal (pv) op voor de overtreding van de wet op het sluikwerk.

Een effectieve sanctie kan oplopen tot een boete van enkele duizenden euro’s (!), zowel voor jou als je helper.

Meer info: Vlaanderen.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in