Aanbevolen partners

Viessmann Belgium logo
bulex
Logo Sto NV
logo Xella
Renoveren

Kelderrenovatie

Steeds vaker worden kelders omgetoverd tot woon- of werkvertrekken. 

Steeds vaker worden kelders omgetoverd tot woon- of werkvertrekken. Maar kan dat zomaar? Geert Houtmeyers van architectenbureau Houtmeyers gaat dieper in op het onderwerp renoveren van kelders. Leer van hem waar jij mee moet rekening houden, indien ook jij denkt aan een herbestemming van de kelder.

Bij de renovatie van kelders is het uitermate belangrijk om de bestaande toestand van deze ruimtes grondig te gaan controleren vooraleer men deze kelder een nieuwe bestemming gaat geven. Doordat kelders ingegraven ruimtes zijn in de grond, spelen hier veel factoren mee zoals bijvoorbeeld waterinfiltratie om de juiste beslissing te nemen om deze ondergrondse ruimte al dan niet een nieuwe bestemming te geven. Mede door de schaarste aan vrije ruimte en omwille van de hoge immobiliënprijzen worden deze ruimtes vaak omgevormd tot woon- of werkvertrekken. Het al dan niet bruikbaar maken van deze ruimtes is ook afhankelijk van welke bestemming men er wil aan geven. Dikwijls zitten hier dan ook al de beperkingen tot het omvormen van deze ruimtes of men moet vooraf goed bewust zijn van de beperkingen zodat men de eventuele renovatiewerken kan afstemmen op het toekomstig gebruik ervan.

Bufferzones

Kelders werden oorspronkelijk gebruikt als garage, bergruimte, wasplaats of stookruimte. Ze doen in feite dienst als bufferzones die de woonvertrekken op het gelijkvloers beschermen tegen grondvocht. Wanneer men deze ruimtes gaat omvormen zal men dus geconfronteerd worden met beperkingen eigen aan deze ingegraven ruimtes. We worden hier geconfronteerd met de volgende bouwfysische eigenschappen: Waterinfiltratie, vocht en de thermische inertie.

Waterinfiltratie

De waterinfiltratie spreekt voor zich en is dan ook het meest voorkomend probleem. Indien dit zich voordoet is de omvorming tot een woon- of werkruimte onmogelijk. De renovatie van de kelder zal dan enkel uitgevoerd worden in functie van de bouwfysische verbetering ervan. Deze worden bij voorkeur langs de buitenzijde behandeld door middel van het aanbrengen van vochtwerende materialen (membramen en/of drainage). Indien deze werkwijze niet haalbaar is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van naastliggende constructies of verhardingen kan men er toch voor opteren om deze langs de binnenzijde aan te pakken. Dan gaat deze behandeling gepaard met een vochtwerende behandeling van de wanden door middel van het aanbrengen van een waterdichte bepleistering en een verticale injectie van de buitenmuren om het opstijgend vocht te blokkeren. Op de vloer kan men een nieuwe vloer aanbrengen na het plaatsen van een waterdicht membraam. Gezien een kelder meestal een onregelmatige vorm heeft en voorzien is van binnenwanden en allerlei constructies spreekt het voor zich dat deze werkzaamheden niet evident zijn. Daarom worden deze werken best overgelaten aan gespecialiseerde firma’s die door een voorafgaandelijk inspectie en analyse de te voorziene werkzaamheden goed kunnen inschatten.

Constant verwarmen

Wanneer met de kelder toch kan omvormen tot een woonruimte dan zal men deze ruimtes altijd constant gaan moeten verwarmen gezien de relatief constante omgevingstemperatuur van 10 à 15 °C door de thermische inertie van de naastliggende grond. Gezien het risico op condensatie en schimmelvorming reëel is is het zeer belangrijk dat men deze omgevormde ruimtes voldoende gaat ventileren door het voorzien van voldoende toevoer van verse lucht.

Het plafond

Een laatste beperking bij het omvormen van kelderruimtes is de meestal beperkte plafondhoogte. Een mogelijke oplossing zou er in kunnen bestaan om het bestaande plafond te verwijderen en te vervangen door een nieuw en hoger gelegen plafond. Deze oplossong biedt tevens de mogelijkheid om licht van de bovenliggende ruimten te laten binnenvallen. Want dit laatste is dikwijls ook een beperkende factor bij het omvormen tot woon- of werkruimte.

Conclusie

Conclusie is dat de renovatie van een kelder tot woon- of werkruimte niet evident is en een zeer goede voorafgaandelijke analyse vraagt om te beslissen of het technisch en financieel haalbaar is om deze ruimte te renoveren.


Auteur: Architect Geert Houtmeyers – Architectenbureau Houtmeyers - april 2011

Identikit renovatiespecialist Geert Houtmeyers

 

Geert Houtmeyers en zijn team hebben een uitgebreide ervaring in renovatieprojecten. In ieder project besteden ze aandacht aan energiezuinig en duurzaam bouwen.

Lees de teksten van de renovatiespecialist

 
 


 

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in