Financiele aspecten
Energie

De energiepremies en fiscale voordelen van 2021

In Vlaanderen worden in 2021 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen in een bestaande woning. Er worden ook heel wat premies verhoogd, specifieke incentives gegeven voor isolatie in combinatie met asbestverwijdering, een nieuwe EPC-labelpremie wordt ingevoerd en nieuwe eigenaars kunnen vanaf 2021 een renteloos renovatiekrediet aanvragen. Ook voor zonnepanelen zijn er vanaf 2021 terug premies beschikbaar.

Deze financiële ondersteuning kadert in eerste instantie in de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen 2050 die door de Vlaamse Regering op 29 mei 2020 werd goedgekeurd. Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren, moeten bestaande woongebouwen uiterlijk in 2050 een vergelijkbaar energieprestatieniveau halen als de nieuwbouwwoningen van vandaag. Deze langetermijndoelstelling betekent dat tegen 2050 het gemiddelde EPC-kengetal van het volledige woningpark wordt verlaagd met 75%. Op de gehanteerde EPC-schalen met energielabels (A tot F), komt dit overeen met het label A (EPC-kengetal 100). Op basis van data uit de EPC-databank wordt vastgesteld dat op dit moment amper 3,5% van het bestaande woningpark van bijna 3 miljoen woningen (huizen en appartementen) voldoet aan dit streefdoel (label A). Er moeten dus nog 2,9 miljoen woningen worden aangepakt.

De Vlaamse Regering wil met deze nieuwe en verhoogde premies als relancemaatregel een renovatiegolf ondersteunen die de Vlaamse bouwsector helpt de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Premies via Fluvius

De netbeheerder Fluvius kent sinds lange tijd, in opdracht van de Vlaamse Regering, premies toe voor energiebesparende investeringen in bestaande woningen. Enerzijds zijn er premies om woongebouwen beter te isoleren via een aannemer: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en isolerende beglazing. Deze premies kunnen worden bekomen voor energiebesparende investeringen in woningen aangesloten op het distributienet voor 2006 of met aanvraag van een omgevingsvergunning voor 2006. Nieuw vanaf 2021 is een extra premie voor een dakisolatie of na-isolatie van buitenmuren in combinatie met de verwijdering van een asbesthoudend dak of een asbesthoudende gevelbekleding. In dit geval wordt de premie met 8 euro per m² verhoogd. Vanaf 2021 wordt de premie voor het plaatsen isolerende beglazing verdubbeld van 8 naar 16 euro per m² en de premie voor na-isolatie van muren via de buitenzijde van 15 naar 30 euro per m².

Isolatiepremies bestaande woningen in 2021 (via aannemer)

 • Dak- of zoldervloerisolatie
  • 4 euro per m²
   • Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W
 • Dak- of zoldervloerisolatie + asbestverwijdering
  • 12 euro per m²
   • Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W, verwijderen en afvoer asbest volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk.
 • Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde
  • 30 euro per m²
   • Rd-waarde minstens 3 m²K/W
 • Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde + asbestverwijdering
  • 38 euro per m²
   • Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W, verwijderen en afvoer asbest volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk. 
 • Na-isolatie spouwmuur
  • 5 euro per m²  
   • Spouw minstens 5 cm, uitvoering conform STS 71-1  
 • Na-isolatie buitenmuren via binnenzijde
  • 15 euro per m²  
   • Rd-waarde minstens 2 m²K/W  
 • Na-isolatie vloer of kelder  
  • 6 euro per m²  
   • Rd-waarde minstens 2 m²K/W
 • Hoogrendementsbeglazing  
  • 16 euro per m²  
   • U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K  

Daarnaast geeft Fluvius ook premies voor energiezuinige technieken in bestaande woningen en (nieuwbouw)woningen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte tijdig werd ingediend. Het betreft premies voor een warmtepomp, een warmtepompboiler, een zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen. De premie voor zonnepanelen is nieuw vanaf 2021. 

Premies voor energiezuinige technieken in 2021 (via aannemer)  

 • Warmtepomp  
  • Geothermische warmtepomp: 4000 euro
  • Lucht-water warmtepomp: 1500 euro
  • Hybride lucht-water warmtepomp: 800 euro
  • Lucht-lucht warmtepomp: 300 euro  
 • Warmtepompboiler  
  • Per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur: 300 euro  
 • Zonneboiler
  • Per wooneenheid maximaal 2750 euro en maximaal 40% van de factuur: 550 euro/m² collectoroppervlakte 
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen  
  • Maximaal 1500 euro en maximaal 40% van de factuur: eerste 4 kWp: 300 euro per kWp, 4 tot 6 kWp: 150 euro per kWp

Alle voorwaarden en aanvraag van deze premies: www.fluvius.be.

Nieuw vanaf 2021 - EPC-labelpremie

De EPC-labelpremie geldt voor alle eigenaars, dus zowel voor eigenaars die al een woning met een slecht EPC-label hebben, als voor nieuwe eigenaars die een huis kopen, geschonken krijgen of erven. Wanneer ze binnen een periode van 5 jaar via het EPC (Energieprestatiecertificaat) kunnen aantonen dat ze hun woning of appartement veel energiezuiniger hebben gemaakt, komen ze in aanmerking voor een premie van 2.500 tot 5.000 euro, afhankelijk van het nieuwe energielabel dat na vijf jaar kan worden voorgelegd. Enkel een EPC opgemaakt vanaf 2019 komt in aanmerking.

Voor de renovatie van een woning met een label E of F tot een label A, B en C bedraagt de EPC-labelpremie respectievelijk 5.000, 3.750 en 2.500 euro. Wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan respectievelijk 3.750 en 2.500 euro krijgen. Deze bedragen kunnen in schijven worden betaald. Eigenaars die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een premie voor label C, kunnen binnen dezelfde periode van 5 jaar een bijkomende premie krijgen voor het behalen van label B, en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.

De EPC-labelpremie is niet combineerbaar met de totaalrenovatiebonus.

Het EPC moet voor en na de werken zijn opgemaakt door een energiedeskundige type A. 

De EPC-labelpremie moet ook worden aangevraagd bij Fluvius.

Nieuw vanaf 2021: renteloos renovatiekrediet voor nieuwe eigenaars vanaf 2021

Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloos renovatiekrediet. Wie een woning met een slecht EPC-label koopt en binnen de vijf jaar dit EPC-label aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten. De banken Argenta, Belfius, BNP-Paribas, CKV, Crelan, KBC, Onesto Kredietmaatschappij, Triodos en vdk bank staan klaar om vanaf januari (of in de loop van januari 2021) geïnteresseerden dit nieuwe product aan te bieden. Andere banken zullen volgen in de loop van het voorjaar van 2021.

Het renovatiekrediet is renteloos aangezien de interesten automatisch een keer per jaar door de Vlaamse overheid, in casu door het VEKA, worden terugbetaald onder de vorm van een rentesubsidie. Om in aanmerking te komen voor het renteloos renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning. Aanvullend bij het hoofdkrediet kan u een renteloos renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de eengezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een te realiseren verbetering van label D, E of F naar label A of B. Het hypothecaire renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie van de woning.

Wie een woning of appartement erft of geschonken krijgt vanaf 2021 met een slecht EPC-label en voor de renovatiewerken bij de bank geen hypothecair woonkrediet afsluit, kan bij zijn lokaal energiehuis terecht voor een gelijkaardig renovatiekrediet, een zogenaamde energielening+. Het belangrijkste verschilpunt met het hypothecair renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend.

Het renteloos renovatiekrediet wordt aangevraagd via een bank. De energielening+ wordt aangevraagd via het energiehuis. 

Meer info vind je hier. 

Sloop- en heropbouwpremie wordt verlengd tot eind 2022 

Goed nieuws voor wie binnenkort een omgevingsaanvraag indient voor de sloop en heropbouw van een woning. De sloop- en heropbouwpremie wordt met 2 jaar verlengd tot eind 2022. Tegelijkertijd wordt het premiebedrag verhoogd van 7.500 naar 10.000 euro.

Deze maatregel sluit aan bij tijdelijke btw-verlaging naar 6% voor sloop- en heropbouw buiten de centrumsteden die door de federale overheid werd aangekondigd voor de volgende 2 jaar. Enkel wie niet in aanmerking komt voor de federale btw-maatregel kan vanaf 2021 van de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie genieten.

Voor aanvragen van omgevingsvergunningen vanaf 2021 moet de sloop- en heropbouwpremie worden aangevraagd binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning. Voor aanvragen van omgevingsvergunningen tot eind 2020 moet de premie nog steeds worden aangevraagd binnen de 3 maanden na de aanvraag van de omgevingsvergunning.

De sloop- en heropbouwpremie moet online worden aangevraagd bij het VEKA (www.energiesparen.be/slooppremie). 

Gratis brochure

Gratis brochure met overzicht van alle premies in 2021: Energie sparen vanaf 2021? Vraag je premie aan!
De brochure kan gratis besteld worden via www.energiesparen.be/publicaties

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in