Aanbevolen partners

Viessmann Belgium logo
bulex
Logo Sto NV
logo Xella
Renoveren

Belgen besteden jaarlijks 9,9 miljard euro aan renovaties

Essencia Marketing, een marketingbureau voor de bouwsector, ondervroeg een representatieve groep van 1800 Belgen in het voorjaar van 2012. Door de aanhoudende daling van de nieuwbouw neemt het belang van de renovatiemarkt steeds toe. Het onderzoek geeft een goed zicht op de interne keuken van de renovatiesector. Uit het onderzoek blijkt dat Belgische huiseigenaren belang hechten aan regelmatig onderhoud van hun woning en jaarlijks gezamenlijk zo’n 9,9 miljard euro investeren in renovatie- of herstellingswerken, de inrichtings- en decoratiekosten niet meegerekend.
Bijna de helft gelooft in het belang van energiezuinig renoveren. Overheidssubsidies stuurden de populariteit van energiebesparende maatregelen maar toch lijkt de impact van wegvallen van subsidies beperkt. De meeste Belgische huiseigenaars sparen om de werken te betalen. Meer dan 50% meent dat een deel van de werken in het zwart wordt betaald om kosten te drukken.

74% is eigenaar van een woning

Essencia ondervroeg een representatieve groep van 1800 Belgische respondenten in het voorjaar van 2012. Het onderzoek toont aan dat 64% van de bevolking tussen 25 en 74 jaar eigenaar is van een huis. Daarenboven bezitten 9% van de Belgen een appartement. 73% van de Belgen is dus eigenaar van een woning. Bijna 1 op 10 (9%) van deze eigenaren gaf zelfs te kennen eigenaar te zijn van meerdere woningen (appartement of huis).

Het belang van energiebesparing

Van de ongeveer 4,4 miljoen Belgische gebouwen, dateert 3 op 4 van vóór 1981. Met een jaarlijkse aangroei van 0,6% door nieuwbouw en een sloop van 0,2% is het een must om het bestaande gebouwenbestand aan te passen aan het huidige leef- en wooncomfort.

Bijna iedere huiseigenaar herstelde of renoveerde de afgelopen 20 jaar wel iets aan zijn woning. Gemiddeld worden er vier grote herstelling- of renovatiewerken uitgevoerd op 20 jaar. Energiezuinig bouwen of renoveren is en blijft een hot item voor iedereen die een eigen woning heeft. Bijna 1 op de 2 is van mening dat de kostprijs voor het verlagen van het energiepeil van een woning opweegt tegen het rendement dat dit met zich zou meebrengen. Dus rekening houdend met ons gebouwenbestand betekent dit dat er nog heel wat renovatie en herstellingswerken voor de boeg staan.

Nieuwe technieken nog niet in trek

Ongeveer 1 op 2 Vlaamse huiseigenaren plaatsten of vervingen sinds 1990 dak- of zoldervloerisolatie (58%), de ramen, deuren en beglazing (46%), de keuken (47%), de verwarmingsketel (46%) of de badkamer (46%).

Bij de meest uitgevoerde renovatiewerken staan de energiezuinige maatregelen die tot voor kort door de overheid gesubsidieerd werden vooraan in de rij. Dit met uitzondering van de keuken en de badkamer, die zich meer op het esthetisch domein bevinden. Achteraan in het lijstje staan de (nieuwe) technieken zoals airco, zonneboiler, ventilatie en warmtepompen. Zij werden nog niet door 5% van de huiseigenaren uitgevoerd. Zonnepanelen scoren met 17% uitvoeringsratio in Vlaanderen dan weer beter. Opvallend is hier het verschil met Waalse huiseigenaren van wie 8% investeerde in zonnepanelen. Wat aantoont dat de beleidsdoelen van de overheid op gebied van energiezuinigheid de keuze voor bepaalde renovatiewerken beïnvloedt.

Impact van wegvallen van subsidies lijkt beperkt

De subsidiëring van energiezuinige maatregelen heeft haar doel dus niet voorbijgeschoten. Maar wat naar de toekomst toe? Vanaf 1 januari 2012 schafte de overheid bepaalde energiezuinige subsidies af of verlaagde de tegemoetkoming. Op het eerste zicht lijkt de impact hiervan niet echt groot op het renovatiegedrag van de verbouwer. Slechts 10% gaf aan een project uit te stellen of af te lassen door het wegvallen van de subsidies. 6% past het budget aan door verlaging of door zelf bij te sponsoren. Daarnaast zijn er een aantal premies voor energiezuinige maatregelen bijgekomen. De positieve impact hiervan zal pas in de toekomst duidelijk zijn.

Renoveren kost geld

Gemiddeld spendeert een huiseigenaar 40.000 € aan zijn woning voor renovatiewerken over een termijn van 20 jaar. Hierbij zijn decoratie- of inrichtingskosten niet meegerekend. Op jaarbasis komt dit neer op ongeveer 2.000 €. Op basis van deze cijfers schat Essencia het totale bestedingsbedrag van eigenaren van woningen, ouder dan 5 jaar, op 9,9 miljard euro op jaarbasis . Wanneer hierbij de renovatie van appartementen en niet-residentiële gebouwen nog eens zou worden bij gerekend, is het duidelijk dat er jaarlijks grote budgetten besteed worden aan renovatie.

Belgen sparen voor renovatiewerken

Het onderzoek toont aan dat de Belg een goed gevuld spaarboekje heeft. 56% van de huiseigenaren onderhouden, herstellen en renoveren hun woning zonder hiervoor te lenen bij een financiële instelling, de lening van aankoop of bouw van de woning niet meegerekend. De overige respondenten lenen gemiddeld 60% van de totale kostprijs van de renovatiewerken. Deze laatste groep bestaat beduidend meer uit mensen die een woning kopen dan mensen die een huis gebouwd hebben en door de jaren heen verschillende aanpassingswerken doen.

Om een antwoord te bieden op de hoge kosten die de werken met zich meebrengen, betaalt iedereen wel een gedeelte van de werken in het zwart. Althans dat is de mening van meer dan de helft van de respondenten. Mannen geven hun mening hierin duidelijker te kennen dan vrouwen, die een oververtegenwoordiging vormen bij de groep die ‘geen mening’ wilde te kennen geven. Opvallend is wel dat slechts 7% ook erkent dat hij of zij werken in het zwart heeft laten uitvoeren.

Meer info: Essenscia

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in