Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

akoestische oplossingen voor nieuwbouw

Bij de materiaalkeuze kun je ook al de nodige maatregelen treffen om geluidshinder te voorkomen.

Ruwbouw

 • Opteer voor een zware bouwsteen. Zware materialen (kalkzandsteen of massieve betonwand) isoleren beter dan lichte (cellenbeton of snelbouwsteen).
 • Je kan echter niet oneindig ver gaan in het verzwaren van de wanden. Bovendien verdient bij gevels een goede thermische isolatie de voorkeur op een akoestische isolatie.
 • Vermijd bij gemeenschappelijke muren het gebruik van spouwankers.
 • Ook de gebruikte bouwtechniek speelt een rol: verlijmen verdient de voorkeur op metselen. Wanneer er wordt gemetseld sta er dan op dat de voegen met zorg worden afgewerkt.
 • Vraag bij alle metsel- en verlijmconstructies om een luchtdichte afwerking en aansluiting

Daken

 • Wanneer je voor een plat dak kiest, streef dan naar een zo hoog mogelijke massa. Dit kan bijvoorbeeld door een groendak aan te leggen op het dak. Dit weert niet alleen het geluid, maar buffert tegelijkertijd het regenwater. Bovendien krijg je in heel wat gemeenten subsidies voor dergelijke dakbegroening
 • Pas bij een hellend dak consequent het massa-veer-massaprincipe toe. De dakbedekking en het onderdak fungeren hierbij als eerste massa, de dakisolatie als veer en de binnenafwerking als tweede massa. Gebruik voor deze tweede massa twee - in plaats van één – afwerkingslagen en plaats ze kruislings over elkaar

Vloeren

 • Betonvloeren verdienen de voorkeur omdat ze door hun massa het contactgeluid sterk dempen
 • Bij een aaneengesloten bebouwing moeten de vloerplaten van elkaar gescheiden worden door een veer
 • Zorg voor een zwevende vloeropbouw door een trillingsdempende isolatie onder de dekvloer te plaatsen. Hierdoor verbetert de contactgeluidisolatie
 • Houten vloeren scoren minder op vlak van lucht- én contactgeluidisolatie. Om die te verbeteren dient op de houten vloer een zwevende vloeropbouw gerealiseerd te worden. Wanneer de vloer voldoende draagkrachtig is, kan dit door zwaluwstaartprofielen op een trillingsdempende isolatie te plaatsen en deze vervolgens vol te storten met beton. Hierop kan dan verder worden gebouwd.
 • Voldoet de draagkracht van de houten constructie niet, dan gebruik je houten platen op de trillingsdempende isolatie
 • Onder de houten constructie dient een verlaagd plafond geplaatst te worden

Buitenschrijnwerk

 • Kies voor aangepaste beglazing in het buitenschrijnwerk: dit kan door het gebruik van gelaagd glas voor laag frequente geluiden (treinverkeer, stadsverkeer, bromfietsen,…) of asymmetrisch glas – dit is glas opgebouwd uit glasbladen van verschillende dikte – voor verkeerslawaai
 • Kies bij risicovolle gevels voor vaste ramen met een dubbele aanslag
 • Besteed aandacht aan de dichting van de voegen
 • Vermijd een brievenbus in de deur

Installaties

 • Gebruik akoestische beugels voor de bevestiging van de leidingen
 • Gebruik bij muurdoorgangen van leidingen aangepaste doorvoeren of omkleed de leidingen met minerale wol
 • Let er bij het sanitair op dat je geen te grote afloop van het water creëert, anders loopt het water te snel
 • Zorg ook voor een geleidelijke overgang op plaatsen waar het water van richting verandert of waar de buisdiameter verandert
 • Nuttig om weten is dat bepaalde producenten geluidsarme afvoersystemen hebben ontwikkeld
 • Kies voor een geluidsarme verwarmingsketel en plaats deze niet naast een stille ruimte

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in