Massa-veer-massaprincipe

Gewijzigd op 24/04/2012 door Kelly Cuypers

Een andere wetmatigheid om luchtgeluid te dempen is de massa-veer-massawet. Hierbij wordt vertrokken van twee massa’s die van elkaar gescheiden worden door een veer. Die veer kan lucht of een isolatiemateriaal zijn. De dikte van de veer is bepalend voor de mate waarin de trillingen worden gedempt. 

Onze isolatiespecialisten

plaatsing gipskarton
Bouw je een dubbele wand in gipskarton, dan plaats je iedere wand tegen een eigen metalen draagstructuur.
© Gyproc
Het systeem werkt als volgt: het geluid botst tegen de eerste massa en brengt deze aan het trillen. De veer tussen de beide lagen vangt deze trilling op en fungeert als schokdemper. Het geluid wordt vervolgens sterk verzwakt doorgegeven aan de tweede massa.
Bij de toepassing van het massa-veer-massaprincipe zijn er 4 parameters die bepalend zijn voor de bereikte isolatiewaarden.

Parameters bepalend voor bereikte isolatiewaarden


  • Massa verhogen: wanneer de massa’s in beide wanden worden verhoogd, weren we meer decibels.
  • Spouwbreedte: Hoe groter de spouwbreedte, des te beter de akoestische isolatie
  • Vullingsgraad: Het verdient aanbeveling de spouw volledig te vullen met isolatie.
  • Ontdubbelen wanden: bij een gemetselde wand gebruik je best geen spouwankers. Bouw je een dubbele wand in gipskarton, dan plaats je iedere wand tegen een eigen metalen draagstructuur. Een metalen draagstructuur verdient de voorkeur op hout, omdat metaal soepeler is en dus meer trillingen dempt.

Folders over isoleren

Meer informatie op de website van deze bedrijven