De verzekeraar

Deze verzekeringen zijn een must voor wie een huis koopt

Als je een huis koopt, krijg je met flink wat aankoopkosten te maken. Je zal wellicht maandelijks je lening moeten aflossen en je moet ook belastingen op je huis betalen. Daarbovenop zijn er een aantal verzekeringen die behoorlijk nuttig zijn en waarvoor je maandelijks een beetje geld opzij moet houden. Het bekendste voorbeeld is misschien wel de brandverzekering of woningverzekering, maar er zijn ook een aantal andere verzekeringen die nuttig en soms zelfs verplicht zijn.

Brandverzekering

Een brandverzekering is onmisbaar en wordt door hypotheekverschaffers geëist. Een brandverzekering dekt brandschade aan het huis, net zoals rookschade, roetschade en schade door een blikseminslag. Daarnaast biedt een brandverzekering nog heel wat andere dekkingen, bijvoorbeeld tegen stormschade, hagelschade, natuurrampen, waterschade, schade door een luchtvaartuig enzovoort. Omdat een brandverzekering de afgelopen jaren zoveel uitgebreider is geworden, spreken sommige verzekeraars ook wel eens van een woningverzekering.

Aanvullend kan je in ruil voor een iets hogere premie van extra dekkingen genieten, zoals een dekking tegen inbraakschade of een dekking voor de huisvestingskosten nadat het huis onbewoonbaar is geworden. Voor de bank is het belangrijk dat de woning zelf is verzekerd, maar als toemaatje kan je ook je inboedel verzekeren.

Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die je afsluit om nabestaanden te beschermen, zoals de achterblijvende partner. De verzekeraar zal dan (een deel van) het openstaande kredietbedrag aflossen. Er zijn verschillende formules mogelijk, zoals een 50/50-formule waarbij de verzekeraar 50% van het openstaande kredietbedrag aflost. De achterblijvende partner moet de overige 50% dan nog steeds zelf aflossen. Ook een 100/100-formule (100% van het openstaande kredietbedrag wordt na het overlijden afgelost) of andere onderverdelingen zijn perfect mogelijk.

Deze verzekering wordt niet alleen afgesloten wanneer verschillende mensen samen een huis kopen, maar ook wanneer iemand alleen een huis koopt. Dan beschermt men namelijk de erfgenamen die de lening zouden erven. Uiteraard komt ook de bank beter uit het verhaal, waardoor het net als de brandverzekering meestal een harde eis van de hypotheekverschaffer is.

Verzekering Gewaarborgd Wonen (VGW)

De Verzekering Gewaarborgd Wonen is een beetje de vreemde eend in de bijt. Deze verzekering is nuttig voor wie een hypothecaire lening aangaat. Met de Verzekering Gewaarborgd Wonen verzeker je je tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, zodat je je hypotheek kunt blijven aflossen. Bijzonder is dat deze verzekering gratis is: de Vlaamse overheid betaalt de premie. Daarnaast loopt de verzekering enkel voor de eerste tien jaar en kun je maximaal drie jaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Aan deze verzekering kleven wel allerlei eisen. Je moet bijvoorbeeld minstens 50.000 euro lenen om te bouwen of te kopen en de waarde van de woning mag niet meer dan 325.470 euro bedragen.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Als de Verzekering Gewaarborgd Wonen geen oplossing biedt, bijvoorbeeld omdat de waarde van de woning te hoog is, kan je je ook zelf verzekeren tegen het risico op inkomensverlies. Vooral bij zelfstandigen die een minder stevig sociaal vangnet hebben, is de zogeheten verzekering gewaarborgd inkomen al goed ingeburgerd. Deze verzekering zorgt ervoor dat je bij arbeidsongeschiktheid een extra vervangingsinkomen krijgt bovenop de uitkering van het ziekenfonds. Ook een werknemer kan de verzekering afsluiten om zo het inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid op te vangen. Sommige werkgevers bieden deze verzekeringen als extralegaal voordeel aan.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in