De groengevel

Tegeltuin

In steden en dorpskernen is er doorgaans geen mogelijkheid om een voortuin aan te leggen. De voetpaden lopen immers tot tegen de huisgevel. Door het wegnemen van een deel van de bestrating – betontegels of klinkers – kan je de nodige ruimte creëren om toch een beperkt tuintje aan te leggen, een zogenaamd tegeltuintje.
Zo’n weggenomen tegel laat toe om ook aan de straatzijde een gevelbegroeiing te plaatsen. Wees je er wel van bewust dat niet iedere plantensoort hier kan worden gebruikt. Je vermijdt best varianten met doornen of met sterk woekerende wortels omdat die ondergronds schade aan kunnen richten aan leidingen of funderingen.

Plantenkeuze

Naast klimplanten kunnen bij grotere tegeltuintjes ook kleine heesters, bodembedekkers of éénjarige planten worden gebruikt. Hou bij de plantenkeuze in ieder geval het volume dat ze kunnen innemen in het achterhoofd. Maak ook bij voorkeur gebruik van groenblijvende planten. Zo wordt de openbare weg niet belast door de vallende bladeren.

Ook niet onbelangrijk

Bevraag je bij je gemeentebestuur naar de regelgeving omtrent deze tegeltuinen. Je kan niet zomaar lukraak tegels opbreken en er eender welke plant neerpoten. Een voetpad moet immers ook zijn functie als veilige doorgang voor de zwakke weggebruiker blijven bewaren.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in