Lenen voor uw huis?

Meestal zal je als koper van een bouwgrond of woning of de bouwer of verbouwer van een woning over onvoldoende eigen spaargeld beschikken.
Om toch voldoende middelen samen te brengen, kan je proberen goedkoop geld te krijgen van relaties, maar behalve je ouders, zijn andere familieleden of vrienden, meestal niet erg scheutig om het risico te lopen, dat gepaard gaat met het voorschieten van een meestal fors bedrag. In het kader van de goede vrienden- of familierelaties is het meestal ook niet erg aangewezen.
Dan kan je beter de ontbrekende centen halen bij een financiële instelling. Die zal maar al te graag de gespaarde kapitalen van hun cliënten-beleggers uitlenen.

Meestal zal men je een lening of kredietopening voorstellen met een vooraf afgesproken terugbetalingstermijn tussen de 15 en 25 jaar en aan een eveneens vooraf afgesproken rente.

Het komt erop neer dat de ontlener in die periode het ontleende kapitaal, vermeerderd met de rente zal moeten terugbetalen.
Je hebt de mogelijkheid een goedkopere lening te sluiten aan een variabele rentevoet of een duurdere lening met een vaste rentevoet voor de hele duur van de afbetaling. Momenteel kiest ongeveer 80% van alle ontleners voor een vaste rentevoet, omdat de rentevoeten laag zijn en er een tendens is van renteverhoging.
Tot zekerheid van de terugbetaling zal de financiële instelling jouw onroerend goed bezwaren met een hypotheek. De hypothecaire schuldeiser krijgt dan een voorkeurrecht op het onroerend goed en heeft het recht om het publiek te laten verkopen als je de lening niet correct terugbetaalt.

Kosten hypothecair krediet

Na dertig jaar houdt de hypothecaire inschrijving vanzelf op te bestaan. Op een onroerend goed, waarvoor een lening werd aangegaan, die ondertussen al werd terugbetaald, kan dus nog een hypothecaire inschrijving zijn.
Indien je - na de volledige terugbetaling van je lening - de hypotheek wilt schrappen (ook handlichting of opheffing genoemd ) zal je hiervoor zelf het initiatief moeten nemen. Zo een schrapping gebeurt bij notariële akte en geschiedt uiteraard op jouw kosten.

Het verkrijgen van een hypothecaire lening brengt vrij belangrijke kosten mee. Wellicht rekent de leningsmaatschappij jou de kosten van de schatting en van het samenstellen van het dossier aan. Maar vooral het registratierecht - de kosten die het hypotheekkantoor aanrekent voor de inschrijving van de hypotheek - en het ereloon van de notaris lopen op.
Voor een lening van 100.000 euro moet je rekenen op ongeveer 2.800 euro.
Bovendien zal de kredietverstrekker meestal eisen dat je een schuldsaldoverzekering afsluit, zodat bij overlijden de verzekering de overblijvende schuld aanzuivert.

Fiscale voordelen

Je geniet anderzijds wel fiscale voordelen. Niet dat de fiscus je lening terugbetaalt, maar wel dat je minder belastingen zal betalen, omdat je een deel van de lenings- en verzekeringskosten mag aftrekken.
Wij raden je in elk geval aan om niet over één nacht ijs te gaan en de voorwaarden van verschillende kredietverstrekkers te vergelijken. Vergelijk dan geen percenten, maar centen. Met andere woorden wat kost jouw lening in totaal aan afbetaling, kosten en verzekering.

M. Van de Woestijne

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in