Screening van een woning

Keuring elektriciteit bij verkoop en rookmelder bij nieuwbouw verplicht

Met het ingaan van de zomer verandert er ook weer een en ander op wetgevend vlak. Zo gaat aanstaande dinsdag – 1 juli – de verplichting in om de elektrische installatie te laten keuren van een woning die wordt verkocht.
Bouwers en verbouwers die vanaf nu hun stedenbouwkundige vergunning aanvragen, zijn dan weer verplicht rookmelders te plaatsen.


Eerst even over de verplichte keuring van de elektrische installatie. Concreet moet iedere verkoper van een woning of appartement gebouwd voor 1981 een keuringsverslag van de elektrische installatie voorleggen aan de notaris voor het verlijden van de akte. Is dit verslag er niet, dan wordt de verkoop opgeschort. Deze verplichting geldt van zodra de ondertekening van het compromis plaats vindt na 30 juni 2008.
Bedoeling van deze regelgeving is de verkoper van een woning of appartement een correct en eerlijk zicht te geven op de toestand van de elektrische installatie.

Positief of negatief
Tijdens de keuring van de elektrische installatie wordt nagegaan of deze nog in regel is met het AREI. Ook uitbreidingen en vernieuwingen worden gecontroleerd. Van dit onderzoek levert de elektricien of het keuringsorganisme een verslag af.
Dit keuringsverslag moet niet noodzakelijk positief zijn om de verkoop te laten doorgaan. Een negatief verslag zal de notaris ook aanvaarden. Het is dan wel aan de koper om binnen het jaar de nodige maatregelen te nemen om de elektrische installatie in regel met het AREI te brengen. In de verkoopsovereenkomst kan wel nog worden opgenomen dat de verkoper instaat voor de kosten voor deze aanpassingen.
De controles kunnen worden uitgevoerd door erkende elektriciens of een onafhankelijk keuringsorganisme. Een controle door een erkend organisme kost ongeveer 120 euro.


Rookmelders verplicht
Iedere Vlaamse bouwer of verbouwer die sinds 23 juni een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, moet een rookmelder installeren.

Met deze verplichting maakt Vlaanderen een inhaalbeweging op Brussel en Wallonië waar sinds 2004 al een regeling voor de plaatsing van rookmelders werd ingevoerd.
De overheid kiest meteen ook voor een gedetailleerde omschrijving van de rookmelder. Dit moet ‘een apparaat van de derde generatie zijn dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand. Dit door het produceren van een scherp geluidssignaal. De rookmelder mag overigens ook niet van het ionische type zijn en moet uitgerust zijn met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde levensduur van 10 jaar. De melder moet tot slot erkend zijn door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme, door BELAC of door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement van de European co-operation for Accredition’
BELAC is de Belgische Accreditatieorganisatie voor accreditatie van organismen voor certificatie, inspectie en testen.

Het bewijs van de plaatsing van de rookmelders kan geleverd worden via een attest dat de gemeente samen met de stedenbouwkundige vergunning aan de bouwheer overhandigt.Lees meer over het AREI
Lees meer over rookmelders


Bronnen: FOD Economie, Immochecker

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in