De notaris

Het compromis

Een compromis of verkoopsovereenkomst is een schriftelijk bewijs van de verkoopsafspraak die de verkoper en koper onderling maakten. Er is sprake van een verkoopsovereenkomst wanneer de koper en verkoper onderling overeenstemmen over de prijs en de voorwaarden van de verkoop.

Het schriftelijk bewijs van deze overeenkomst wordt best zo snel mogelijk opgemaakt en ondertekend door de partijen. Deze overeenkomst kan zelf opgemaakt worden of de hulp van de notaris kan ingeroepen worden. Het is overigens een gratis service van de notaris. Bovendien ben je op deze manier zeker dat de overeenkomst volledig en correct is.

Wat staat er in het compromis?

De verkoopsovereenkomst vermeldt onder meer:

  • De namen van de partijen
  • Een omschrijving van het onroerend goed
  • De prijs
  • De voorwaarden voor de verkoop
  • Eventuele opschortende voorwaarden. Je kunt bijvoorbeeld laten opnemen dat de verkoop alleen doorgaat wanneer je een lening krijgt

Voorschot geven bij compromis

Bij het afsluiten van een compromis wordt een voorschot betaald. Doorgaans is dit 10 % van de verkoopprijs. Wanneer je compromis tekent bij de notaris, blijft dit voorschot bij hem in bewaring tot de ondertekening van de authentieke akte.

Gevolgen van het compromis

  • Door de ondertekening van het compromis zijn de verkoper en koper definitief gebonden.
  • Om het compromis ook ‘tegenstelbaar’ of bindend te maken tegenover derden, dient het overgeschreven te worden op het hypotheekkantoor. Hiervoor is altijd de tussenkomst van een notaris nodig
  • Daarnaast moet de verkoopsovereenkomst binnen de vier maanden geregistreerd worden. Je moet met andere woorden registratierechten betalen op de verkoop

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in