De notaris

De openbare verkoop

Voor de openbare verkoop van een woning organiseert de notaris een bijeenkomst waar alle geïnteresseerden een bod kunnen uitbrengen. Het onroerend goed wordt verkocht aan de meestbiedende.

Bij een vrijwillige openbare verkoop kan de verkoper het goed evenwel nog inhouden wanneer hij niet akkoord is met het hoogste bod.

Hoe zit een openbare verkoop in elkaar?

 • Een openbare verkoop wordt aangekondigd in kranten, huis-aan-huisbladen en via gele aanplakbiljetten (vaak op openbare plaatsen). Ook het internet is een goede bron om dergelijke verkopen te achterhalen, ze worden aangekondigd op bijvoorbeeld www.notarimmo.be
 • De kosten voor een openbare verkoop zijn doorgaans hoger dan deze van een onderhandse verkoop.
 • Bij een openbare verkoop is geen bedenktijd
 • Ook kunnen geen opschortende voorwaarden worden ingelast. Je moet je schikken naar de voorwaarden die door de verkoper en de notaris werden vastgesteld. Bij deze opstelling houdt de notaris rekening met de wettelijke voorschriften en de plaatselijke gebruiken
 • Na de verkoop wordt in de verkoopzaal een akte van verkoop opgemaakt en ondertekend door de partijen.
 • De meestbiedende moet ten laatste vijf dagen na de verkoop de koopkosten betalen. Deze termijn kan echter verschillen van streek tot streek. Informeer je vooraf bij de notaris
 • Voor de betaling van de koopprijs is meestal één maand tijd. Na deze periode moeten verwijlinteresten betaald worden

Vrijwillige openbare verkoop

 • Wordt vaak benut wanneer de eigenaar een zo hoog mogelijke prijs voor zijn onroerend goed wil krijgen
 • De vrijwillige openbare verkoop gebeurt in één zitdag
 • In de verkoopsvoorwaarden kan wel bepaald worden dat de verkoper de mogelijkheid voorbehoudt toe te wijzen onder opschortende voorwaarde van het recht van hoger bod
 • Naargelang de situatie kan aan de eerste of hoogste bieder een premie toegekend worden

Gerechtelijke of gedwongen openbare verkoop

 • Wordt gebruikt wanneer een vrijwillige openbare verkoop niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een faillissement, een beslag of onbekwame verkopers
 • Wordt normaal in één zitdag georganiseerd met de mogelijkheid om binnen de 15 dagen een hoger bod uit te brengen.
 • Het hoger bod moet minimaal 10% van de geboden prijs bedragen en tussen 250 en 6 200 euro liggen
 • Komt er geen hoger bod, dan wordt de laatste bieder definitief koper. Komt er een hoger bod, dan stelt de notaris een nieuwe en definitieve zitdag vast. Op deze zitdag kan iedereen opnieuw bieden, maar wordt wel definitief toegewezen aan de hoogstbiedende

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in