De notaris

De onderhandse verkoop

Bij een onderhandse verkoop of een verkoop uit de hand sluiten een verkoper en koper onderling een akkoord over de verkoop van een onroerend goed. Dit wil zeggen dat ze overeenkomen over de prijs en de voorwaarden van de verkoop.

In sommige treedt de notaris of een makelaar op als bemiddelaar in een onderhandse verkoop.

Hoe zit een onderhandse verkoop in elkaar?

  • Het akkoord van de verkoop wordt vastgelegd in een compromis of verkoopsovereenkomst als bewijs hiervan.
  • Het compromis is bindend, maar kan eventueel opschortende voorwaarden bevatten. Bijvoorbeeld het verkrijgen van een stedenbouwkundig attest of een regularisatie voor een bouwovertreding.
  • Bij de ondertekening van dit compromis wordt ook al een voorschot op de prijs betaald.

Koopoptie

 

  • Bevalt een woning of bouwgrond je, maar heb je bedenktijd nodig om achter een lening aan te gaan of om informatie in te winnen bij een expert, dan kan je een koopoptie overwegen. In zo’n geval verbindt de verkoper er zich dan toe het onroerend goed voor bepaalde tijd niet aan een ander te verkopen.
  • Vaak wordt de verkoper vergoed voor een geven van een koopoptie. Beslis je te kopen, dan wordt de optie gelicht en geldt het betaalde bedrag als voorschot. Koop je niet, dan wordt de betaalde som als een schadeloosstelling voor de verkoper beschouwd.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in