Belgische woningmarkt blijft stabiel

Uit een onderzoek naar de woningmarkt van Era blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat de Belgische woningprijzen in de nabije toekomst zullen dalen. Het aantal verkochte woningen in België bereikte in 2007 zelfs de hoogste piek in vijf jaar tijd, en ook de prijzen lagen nooit hoger. Enkele Europese markten delen wel in de klappen van de kredietcrisis. 

 

Meer Belgische transacties

"Er zijn heel wat markten die meer dan behoorlijk stand houden en zelfs een stijging van het aantal transacties kunnen optekenen", zegt Iain Cook, bestuurder van Era Belgium. Zo steeg het aantal transacties in Frankrijk met 11% en in België met 4,5% in 2007. In absolute getallen werden er in België 121 000 transacties gesloten. Dat is het hoogste aantal in zes jaar tijd. Gemiddeld zit het aantal verkochte woningen in België rond de 118 000 per jaar. "België kan dus een prima rapport voorleggen. Eens te meer blijkt uit de cijfers dat we hier een erg stabiele huizenmarkt hebben", legt Iain Cook uit.

 

Prijsontwikkelingen

De prijs voor een Belgische woning die in 2007 werd verkocht, lag gemiddeld 8,7 procent hoger dan in 2006. Hierdoor lag de gemiddelde prijs in 2007 voor alle woningen samen op 184 500 euro, ofwel 15 000 euro meer dan in 2006.
Wat de regionale ontwikkelingen betreft, valt het op dat de gemiddelde prijzen van de huizen die Era de afgelopen twaalf maanden in Vlaams-Brabant (+3%), Wallonië (+7%) en Limburg (+3%) verkocht nog behoorlijk stegen, maar dat de verkoopprijzen in West-Vlaanderen (-5%) en Oost-Vlaanderen (-0,5%) iets lager liggen.

 

Regionale verschillen

Maar niet alleen de prijs is een belangrijke indicator van de woningmarkt, ook de periode dat een huis te koop blijft staan speelt een rol. Een Belgische woning wachtte in 2007 gemiddeld 94 dagen, of drie maanden op een koper. Dat is slechts vijf dagen langer dan in 2006.
Ook wat de verkooptijd betreft zijn er regionale verschillen. In Limburg en West-Vlaanderen werden huizen sneller verkocht dan het jaar voordien, in Vlaams-Brabant moest een verkoper gemiddeld iets meer geduld uitoefenen.

 

Prognose voor de toekomst

Era is er van overtuigd dat de rampspoed waarmee sommige landen geconfronteerd worden, de Belgische huizenbezitter bespaard zal blijven. Nergens zijn de transacties de afgelopen jaren zo stabiel gebleven als in ons eigen land en - ondanks de stevige stijging - verlopen de prijsstijgingen gelijkmatig. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat de prijzen in België zullen dalen.

 

Realistische vraagprijs

Era waarschuwt de verkopers er wel voor dat een realistische vraagprijs de sleutel is tot een vlotte verkoop. "Alle woningen die door Era-makelaars werden verkocht dit jaar, werden vlot verkocht. Dat kunnen we alleen maar realiseren wanneer de vraagprijs afgestemd is op de reële marktwaarde”, stelt Iain Cook. “We constateren inderdaad dat bij de gerealiseerde transacties de vraagprijs, gemiddeld niet te veel boven de gerealiseerde verkoopprijs ligt. Het is onze overtuiging dat het geen zin heeft een eventuele aankoop uit te stellen in de hoop op lagere prijzen.”

 

Klappen op Europese markten

In sommige landen werden de negatieve prognoses toch ingelost, en zit het aantal transacties zelfs op ramkoers. Aan de staart van de peloton bengelt Ierland, waar in 2007 bijna een kwart (23%) minder woningen werden verkocht dan het jaar voordien. In Spanje en Portugal was er een terugval met 12%. De Duitse markt gaat er met 8% op achteruit in vergelijking met 2006.

 

Stijgende prijzen

Ondanks een terugval in transacties stegen de prijzen in Spanje nog met 5,4%. Zweden was de absolute topper met een prijsstijging van 27%. In onder meer Duitsland, Portugal en Ierland daalden de prijzen, waarbij de daling in Ierland met 7,3% het grootst was.

 

Verkooptijd

In Spanje en Portugal stonden woningen in 2007 gemiddeld 240 dagen te koop, dat was respectievelijk een maand en twee maanden langer dan het jaar voordien. Alleen in het VK en Nederland werden de woningen in 2007 sneller verkocht dan in 2006. In het VK daalde de verkooptijd met 20 dagen, waardoor een woning vandaag gemiddeld drie maanden te koop staat. In Nederland daalde de verkooptijd met een maand. Gemiddeld vindt een woning daar na 75 dagen een koper.

 

Stagnatie

Dat er sprake is van stagnatie op de meeste Europese markten is duidelijk. In heel Europa ziet men meer 'te koop'-borden staan dan een jaar terug, maar er blijven zeer grote verschillen.
In Spanje werd vooral in de kuststreken extreem veel gebouwd in een erg korte periode. Hierdoor is er een substantieel overaanbod ontstaan. Era verwacht dat het nog ettelijke jaren zal duren alvorens dit overaanbod is weggewerkt, zeker nu de – voornamelijk West-Europese – buitenlandse kopers thuis geconfronteerd worden met koopkrachtproblemen.
Ook in Ierland ontstond de afgelopen jaren een significant overaanbod. De toestand in het VK is niet veel beter: het aantal transacties daalde er met zo'n 20% de afgelopen 12 maanden. Dit zou mogelijk nog kunnen oplopen tot 35%.

 

Verenigde Staten

Dat vooral de Amerikaanse woningmarkt door de kredietcrisis harde klappen krijgt is algemeen bekend. Het aantal herverkopen daalt er van 7 miljoen in 2005 naar een geschatte 4,8 miljoen in 2008. Hoewel de verkoopprijzen in sommige staten sterk dalen, mag men niet uit het oog verliezen dat de prijzen er sinds de aanvang van het millennium spectaculair gestegen waren. Hierdoor bevinden de prijzen zich momenteel opnieuw op het niveau van enkele jaren geleden.

Bron: Era

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in