Vakantiehuizen

Belastingen en erfrecht op een vakantiehuis in het buitenland

De aankoop van een onroerend is ontegensprekelijk een complex gebeuren op fiscaal vlak. Ook voor de aankoop van een tweede verblijf in het buitenland is dat niet anders. Wees op de hoogte van de preciese juridische en fiscaalrechtelijke gevolgen van de aankoop.

Verplichte melding vakantiewoning

Je bent verplicht melding te maken van een buitenlands vakantieverblijf in de Belgische belastingaangifte voor personenbelasting. Gebruik je de woning om zelf te verblijven, geef je de theoretische huurwaarde – de gemiddelde jaarlijkse brutohuur – in. Verhuur je de woning, vermeld je de huurinkomsten op jaarbasis. Om een huurprijs vast te leggen, schakel je best een lokaal vastgoedkantoor in.

Dubbelbelastingverdrag

Met tachtig landen heeft België overeengekomen tot een dubbelbelastingverdrag. Dat betekent dat het huurinkomen of de huurwaarde niet in België wordt belast.
  • Wel is het mogelijk dat je met dit tweede verblijf in een hogere belastingschijf terechtkomt.
  • Val je hoe dan ook al in de schijf van 45 procent, dan is de kans groot dat je met het tweede verblijf in de belastingschijf van 50 procent valt.
  • Vertoef je al in de schijf van 50 procent, dan maakt het buitenlands onroerend goed niet veel verschil uit.
Met bepaalde zogenaamde off shore landen (de zogenaamde belastingparadijzen) heeft België geen dubbelbelastingverdrag gesloten. Dit betekent dat je in beide landen belastingen betaalt. Je geniet wel van een vrijstelling van 50 procent op de belasting in België. De andere 50 procent betaal je aan het andere land.

Erfrecht: wie erft mijn vakantiewoning?

Bij aankoop van een onroerend goed houden mensen niet altijd rekening met de successierechten die verschuldigd zijn bij een overlijden.
  • Nochtans moet je hier mee rekening houden zowel bij een Belgische als een buitenlandse woning. Dat leidt uiteindelijk tot een dubbele successiebelasting. De meeste staten heffen bij het overlijden van een niet-inwoner een successiebelasting over zijn onroerende goederen op hun grondgebied. In België krijg je dan wel een vermindering voor wat al betaald is in het buitenland.
  • Alleen met Zweden en Frankrijk heeft België een dubbelbelastingverdrag om te vermijden dat je twee maal successierechten betaalt. Op het vlak van schenkingsrechten bestaat er geen enkel verdrag, noch geldt er een vermindering.
  • Houd ook rekening met naar welke erfgenamen het vastgoed gaat. Wanneer je overlijdt, gaat het in België gelegen vastgoed naar de erfgenamen volgens het Belgisch erfrecht. Het buitenlands tweede verblijf gaat soms naar andere erfgenamen volgens het erfrecht van dat land.

Schakel een advocaat in

In België, Nederland en Frankrijk kennen we een notaris als betrouwbare ambtenaar die erover waakt dat bij de aankoop alles volgens de regels verloopt. In alle andere landen verlijdt de notaris de akte. Best schakel je een advocaat in die de aankoop nauwkeurig begeleidt en afhandelt.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in