Website als handwijzer voor passiefbouw

Met de stijgende energieprijzen en de groeiende interesse voor ecologie, zit passiefbouw tegenwoordig sterk in de lift. Om bouwers meer informatie over deze bouwmethode te verlenen, ontwikkelde een groep bouwprofessionelen met steun van het Vlaams gewest de nieuwe website Bouwdetails.be. Stap voor stap wordt hierin op een eenvoudige manier uitgelegd hoe je een passiefhuis realiseert, met tekeningen in 2D en 3D-animaties.


Passiefbouw in de lift

Een van de grootste uitdagingen voor het nieuwe millennium is de reductie van de energieconsumptie en de terugdringing van de emissie van CO2. 40 procent van de Europese energie wordt verbruikt in en door gebouwen, waarbij het grootste deel gaat naar verwarming en koeling. Het potentieel is hier dan ook bijzonder groot om toekomstige CO2-uitstoot te verminderen. Voor passieve gebouwen spreken we hier van een reductie met 80% ten opzichte van een standaard nieuwbouw. Dit potentieel ontgaat de overheden niet. Een eerste stap in die richting is gezet met de EPB-regelgeving, maar zowel op Europees niveau als in verschillende landen afzonderlijk wordt de passief standaard of equivalent nu al naar voren geschoven als de standaard op middellange termijn.


Stijgende energiekost

Ook de stijgende energieprijzen maken dat energiezuinig bouwen almaar meer aandacht krijgt. Daar waar analisten medio 2007 nog spraken van 100 dollar per vat ruwe olie als psychologische grens, spreken zij vandaag over de grens van 200 dollar.
Deze toenemende interesse van particulieren, bedrijven en overheden voor passief bouwen maakt dat almaar meer bouwprofessionelen passieve oplossingen bedenken. De sterk toenemende aandacht voor energiebewust bouwen creëert dan ook een grotere vraag naar kwalitatief hoogstaande informatie.


Bouwdetails in passiefstandaard

Het project 'Bouwdetails in passiefhuisstandaard' werd, met de steun van het Vlaamse gewest binnen het Presti 5-programma, opgestart om aan deze vraag te voldoen. Binnen dit project werden in samenwerking met een brede waaier van bouwprofessionelen (architecten, aannemers, producenten, installateurs, kennisinstellingen, enz.) bouwdetails uitgewerkt voor een houtbouwsysteem met I-liggers en een massiefbouw systeem met bepleistering op isolatie.
Daarbij werd veel aandacht besteed aan het vinden van oplossingen die gerelateerd zijn aan de lokale bouwpraktijk, en werd ook steeds de toepasbaarheid in een breed veld van systemen voor ogen gehouden.


Online informatie

Het resultaat van dit project is nu gratis toegankelijk voor iedereen via de website Bouwdetails.be. Hier vind je alle mogelijke bouwdetails, zowel in 2D als downloadbare en printbare technologiewijzers, alsook in 3D als uitgewerkte opbouwanimatie. Daarbij zie je als het ware hoe een passiefhuis stap voor stap wordt opgebouwd, van het plaatsen van de fundering tot de afwerking van het dak.

Info: Bouwdetails

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in