Economie

Wat is EPB?

De Energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving – of kortweg EPB – is een Vlaams decreet dat de Europese richtlijn voor energieprestaties in gebouwen in Vlaanderen doorvoert. Op die manier wil de overheid de CO2-uitstoot door gebouwen naar beneden halen. 

De regelgeving is van toepassing op alle gebouwen die verwarmd of gekoeld worden en waar mensen wonen, werken, winkelen, sporten,…  Het optrekken van een nieuwbouw en het verbouwen of uitbreiden van een bestaande woning is een geschikt moment om energiebesparende investeringen te plannen. Als je al van bij het ontwerp de nodige aandacht besteedt aan energiebesparende maatregelen, kun je dankzij je woning heel wat energie besparen.

Welke EPB-eisen?

De EPB legt eisen op inzake isolatie, ventilatie en het vermijden van oververhitting. Iedere nieuwbouwwoning of woning die grondig gerenoveerd wordt, moet een globaal

  • E-peil E70 vanaf 1 januari 2012
  • E-peil E60 vanaf 1 januari 2014
  • E-peil E50 vanaf 1 januari 2016

behalen. Dit peil geeft een beeld van het energieverbruik van de woning en haar vaste installaties. Door energiebesparende inspanningen te doen, kan je dit E-peil verlagen.

Dus hoe lager het cijfer, des te energievriendelijker de woning is. Door verschillende inspanningen in te geven in een speciaal softwareprogramma, kan de architect het E-peil berekenen.

Gevolgen van EPB-regelgeving

Investering

Om aan de hogere eisen te voldoen, zal je als bouwheer dieper in de buidel moeten tasten. Hier tegenover staan een lagere energiefactuur en een hoger wooncomfort.

Energieverslaggever

Voor ieder project moet een energieverslaggever worden aangeduid. Deze zal nagaan of aan de opgelegde verplichtingen werd voldaan en of de gemaakte inspanningen voldoen om het E-peil 70 te behalen.

EPB-aangifte

Deze aangifte moet 6 maanden na de ingebruikname van de woning worden ingediend door de energieverslaggever. Hij moet hierin aangeven of al dan niet aan de gestelde eisen werd voldaan.

Zie ook: energiezuinig wonen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in