Economie

Sociale woningen moeten energiezuiniger worden

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) legt in haar nieuwe conceptengids voor ontwerpers en bouwers de nadruk op aanpasbare en energiezuinige concepten.


Duurzaam bouwen

Met de publicatie van ‘C2008 Concepten voor sociale woningbouw’ speelt de VMSW in op de snel evoluerende bouwwereld, de nieuwe wetgeving en normen in de sociale woningbouw. In de nieuwe C2008 van de VMSW komen onderwerpen zoals geïntegreerd ontwerpen, duurzaam bouwen, lokaal overleg, energieprestatie en binnenklimaat, akoestiek, grondverzet en onderhoud en renovatie dan ook ruim aan bod.


Besparing

Er wordt vooral hoog ingezet op energiezuinig en aanpasbaar bouwen. Voor mensen met een bescheiden inkomen is elke besparing op hun gas- en elektriciteitsfactuur meer dan welkom. De C2008 bevat dan ook tal van aanbevelingen voor een goede isolatie en ventilatie van sociale woningen. De VMSW pleit ook voor sociale woningen voor alle woonbehoeftige mensen, met of zonder handicap. Zo zullen ook rolstoelgebruikers nog beter hun draai kunnen vinden in sociale woningen.


Update

Met deze leidraad C2008 ondersteunt en begeleidt de VMSW de zowat honderd lokale socialehuisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen en de andere sociale woonactoren zoals gemeenten en OCMW’s bij de realisatie en instandhouding van kwaliteitsvolle en betaalbare sociale woonprojecten.
De C2008 is een grondige update van de C2001, de gids met concept- en ontwerponderrichtingen van de toenmalige Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.


Praktisch

De digitale versie van de ‘C2008 Concepten voor sociale woningbouw – leidraad voor bouwheer en ontwerpers’ vindt u bij de VMSW. Een exemplaar in boekvorm (288 pagina’s) is bij de VMSW te verkrijgen voor 10 euro.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in