Kamp C

Kamp C is jaar en dag een Britse militaire basis geweest. Op dit terrein bevindt zich nu onder andere het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen, een innovatief bedrijven- en projectencentrum.

Kamp C heeft zich tot op heden voornamelijk toegespitst op het informeren en sensibiliseren van bouwers, architecten, studenten en medewerkers van besturen en bedrijven over duurzaam bouwen in al zijn aspecten. Dit gebeurt aan de hand van brochures, tentoonstellingen en informatie- en opleidingsacties. Het informatiecentrum wordt druk bezocht en heeft ondertussen een brede bekendheid verworven.

Voorbeelden van duurzaam bouwen op het domein:

1. Het Informatiecentrum
Het gebouw van het Centrum is zo opgevat dat een minimum aan milieuhinder ontstaat, maar dat het toch alle noodzakelijke functies in zich heeft. Er wordt steeds gestreefd naar een minimum inname van open ruimte, minimum aan energiegebruik, minimaal gebruik van eindige grondstoffen en een laag aantal afvalproducten.

2. Bedrijvenzone voor duurzame bedrijven
Het provinciebestuur van Antwerpen had bij de aankoop van Kamp C nog andere doelstellingen voor ogen. Tewerkstelling creëren is er daar één van. Daarvoor werd ruim de helft van het domein voorbehouden als bedrijvenzone.
Ondernemingen die zich op Kamp C wensen te vestigen moeten wel aan bijzondere voorwaarden voldoen. Inhoudelijk moeten de ondernemingen de doelstellingen en aspiraties van de missie van het domein mee onderschrijven, d.w.z. actief zijn in de bouwsector en met duurzame geproduceerde goederen of diensten bezig zijn. De bouwvoorschriften verplichten de kandidaat-investeerders om een duurzaam bedrijfsgebouw te realiseren met aandacht voor diverse aspecten van duurzaam bouwen.

3. De Basis
Het innovatief bedrijven- en projectencentrum De Basis richt zich tot startende ondernemingen, K.M.O’s, initiatieven uit de sociale economie en vzw’s. Zowel diensten- als productiebedrijven komen in aanmerking.
Het ontwerp van De Basis voldoet aan de criteria van een duurzaam gebouw en heeft een voorbeeldfunctie. Opvallend is de zuidgevel die volledig uitgewerkt wordt in fotovoltaïsche zonnepanelen (200m²) die voldoende elektriciteit zullen produceren voor het hele gebouw.

4. De demonstratiewoning
Casana is een laagenergie woning, gebouwd volgens bio-ecologische principes: de woning is opgetrokken uit gezonde en ecologisch verantwoorde materialen, springt verstandig om met water en is zuinig met energie. Zo beantwoordt Casana aan alle uitgangspunten van duurzaam bouwen. De constructie is een combinatie van houtskeletbouw en strobalen, afgewerkt met leempleister en houten planken.

Activiteiten:
• permanente tentoonstelling duurzaam bouwen, planadvies, infoloket, rondleidingen voor scholen, particulieren en groepen, verhuur infrastructuur voor events en vergaderingen.

Contactgegevens:
Kamp C - Procinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen
Britselaan 20
2260 Westerlo
Tel 014 27 96 50
Fax 014 27 96 69
[email protected]
www.kampc.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in