Aanbevolen partners

kommerling logo
Materialen

Is de CE-markering een kwaliteitslabel?

Iedere bouwheer en architect beogen de best mogelijke kwaliteit voor hun bouwproject. Het bereiken van die kwaliteit vraagt niet alleen vakmanschap, maar ook het gebruik van kwalitatieve producten. Dergelijke producten zijn in ons land te herkennen aan een BENOR- of ATG-label. Hoe zit het dan met de CE-markering? Federplast geeft tekst en uitleg.
Sinds 1 juli 2013 reizen bouwproducten vrij rond door Europa. Stond gisteren het bouwproduct nog in Madrid, dan staat het morgen misschien al in Parijs… Behalen al deze producten dan hetzelfde kwaliteitsniveau? Wordt er voortaan overal in Europa op dezelfde manier geproduceerd of gebouwd als in België? Het antwoord is uiteraard ‘neen’. De wijze van bouwen is nauw verbonden aan klimaat, cultuur en eisen die worden gesteld aan het gebouw. Deze eisen variëren uiteraard van land tot land, van streek tot streek.
In periodes van crisis tracht iedereen overal te besparen. Dat is heel normaal en verstandig. Zo’n besparingstactiek kan zijn goedkopere producten uit andere landen van de Europese Unie te importeren. Voor Federplast kan het, mits de nodige aandacht voor een reeks bedenkingen.
Conform de Bouwproducten-verordening stellen de lidstaten, of in ons land de Gewesten, de eisen op waaraan bouwwerken dienen te voldoen. Steden kunnen extra voorschriften opleggen en ook de bouwheer kan bijzondere eisen hebben. Al deze wensen resulteren via voorschrijver en bouwheer in een eisenpakket waaraan hun bouw- of renovatieproject - dus ook de te gebruiken bouwproducten - dienen te voldoen. Ze willen dan ook dat het prestatieniveau van bouwproducten en hun uitvoeringswijze, het gewenste kwaliteitsniveau binnen het gebouw behaalt (bv inzake levensduur, onderhoud … ). Daar ligt een veeleisende en moeilijke taak voor architect, aannemer en bouwheer, die hierin dienen samen te werken.

De CE-markering

De CE-markering is een eerste bron van informatie. Ze kan best vergeleken worden met een reispas voor bouwproducten. Ze zorgt voor eenzelfde woordenschat en vergelijkingskader om de belangrijke eisen op gebied van productveiligheid te beschrijven. Zo wordt informatie eenduidig van Oost- naar West-Europa en van Noord- tot Zuid-Europa.
De CE-markering bestaat enkel voor bouwproducten waarvoor een Europese geharmoniseerde norm of een Europese technische beoordeling bestaat. Deze normen of technische beoordelingen bepalen klassen/niveaus van prestaties in verband met bepaalde essentiële kenmerken en ieder land kiest het gewenste niveau. De CE-markering verzekert dat het product conform is met de normen van het land waar het verkocht wordt. De verklaring over het prestatieniveau wordt door de producent of importeur opgesteld, die er dan ook de verantwoordelijkheid over draagt.
Het is de rol van de voorschrijver en de ondernemer om deze informatie correct te interpreteren en om te bepalen of het verklaarde niveau voor een essentieel kenmerk overeenkomt met hun projecteisen. Zeker als hun project ambitieuze doelstellingen heeft op gebied van energieconsumptie, duurzaamheid... Eisen ten opzichte van bepaalde karakteristieken en voor bepaalde toepassingen vinden ze niet altijd in de CE-markering terug.
Ook dragen ze de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoeringswijze, of installatie en integratie binnen almaar performanter wordende gebouwen. Europa stelt hiervoor geen strikte vereisten.
De CE-markering is in de huidige context dan ook geenszins een kwaliteitsmerk, waardoor vele architecten en bouwheren een beroep blijven doen op gereputeerde keurmerken zoals ATG en BENOR. Producten voorzien van een keurmerk kost uiteraard geld, dat producenten of importeurs investeren om bouwheren en architecten aan te tonen dat mits een correct gebruik én uitvoeringswijze van betrokken producten hoog kwalitatieve gebouwen kunnen worden gerealiseerd. Deze oplossingen worden nauwkeurig opgevolgd en gecontroleerd. Dergelijke keurmerken, die werkzaam zijn buiten het veld van de CE-markering, vormen al vele jaren voor alle bouwactoren de basis van samenwerking tussen voorschrijvers, aannemers en de bouwheren.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in