Hoe komt een energieprestatiecertificaat tot stand?

Sinds deze maand moet bij elke woning die te koop wordt aangeboden een energieprestatiecertificaat (EPC) worden aangeboden. Zo’n certificaat lijst de energieprestaties van een woning op, maar hoe wordt dit juist berekend? Energiedesk.com legt het ons uit.


Nieuwbouw en bestaande woning

De energieprestatie van een woning wint almaar aan belang. Wie nieuw bouwt of grondig renoveert, moet zich aan de eisen van de EPB-regelgeving houden en krijgt na de voltooiing van de werken ook een energiecertificaat dat aangeeft hoe goed de woning scoort. Sinds november dit jaar moet zo’n energieprestatiecertificaat (EPC) ook worden voorgelegd bij de verkoop van een bestaande woning. Vanaf 1 januari 2009 zal die verplichting ook gelden op de huurmarkt.
De hieronder beschreven procedure is die voor de aflevering van een energieprestatiecertificaat na een EnergieAdviesProcedure (EAP). De werkwijze voor een energieprestatiecertificaat stemt hier nagenoeg volledig mee overeen. De enige uitzondering is dat op het certificaat geen label van A+ tot E wordt gebruikt, maar een kengetal uitgedrukt in kWh/m². Ook zijn er kleine verschillen op het vlak van warm water, sanitair warm water en de terugverdientijden van de investeringen. Toch geeft onderstaand verslag een goed beeld van wat u mag verwachten.


Doorlichting

Om zo’n certificaat op te kunnen maken, is een grondige doorlichting van de woning nodig door een energiedeskundige. Na die doorlichting kan niet alleen een energielabel op de woning worden geplakt, maar krijg je ook tal van nuttige tips om energie te besparen. Zo’n doorlichting is ook zinvol voor wie energie wil besparen in zijn huidige woning. De berekening van de energieprestaties gebeurt via ander softwarepakketten voor een bestaande woning, een nieuwbouw of een energiedoorlichting, maar de manier van werken is grotendeels gelijklopend. Zaakvoerders Steven Daniels, Jenne Schraepen en Gert Broekx van Energiedesk.com uit Hasselt en Leuven nemen ons mee in de volledige procedure om een EPC af te leveren voor een Leuvense woning.

 • Stap 1: algemene gegevens verzamelen
  First things first, de basis voor een grondige doorlichting is het verzamelen van algemene gegevens. “Dit zijn bijvoorbeeld de bouwplannen, energiefacturen, betalingsbewijzen van verbouwingen, het bouwjaar, enz. Door de bouwplannen te bestuderen, kunnen we al de diktes van de wanden afleiden of de gebruikte materialen terugvinden. Die hebben hun invloed op de energieprestatiecoëfficiënt. Informatie over de isolatie vinden we dan weer op de factuur en verifiëren we ter plaatse.”
   
 • Stap 2: verkenning van het pand
  Vervolgens gaan de energiedeskundigen over tot de verkenning van het pand. Ze gaan na of er bepaalde visuele gebreken zijn, bijvoorbeeld aan de wanden, het buitenschrijnwerk of het dak, die een invloed kunnen hebben op energieverliezen. Tijdens deze rondgang wordt ook het beschermd volume bepaald. Dit is het verwarmde volume van de woning.

   
 • Stap 3: de gebouwschil in kaart brengen
  “Wanneer het beschermd volume is bepaald, wordt dit nauwkeurig opgemeten. Tegelijkertijd kijken we de precieze samenstelling van de muren, het dak en de vloeren na. Er wordt immers niet altijd gebouwd zoals op het plan staat voorgeschreven. Op basis van onze meetgegevens bepalen we de oppervlakten van alle wand-, vloer- en daktypes.”
  “We letten verder ook op de oriëntatie van elke wand, die moet immers worden ingegeven in het softwarepakket. Het buitenschrijnwerk analyseren we apart. Het wordt gekoppeld aan de overeenkomstige wanddelen.”

   
 • Stap 4: de verwarming
  Na de bouwschil komt de verwarming aan bod. “Hierbij kijken we na hoeveel ‘energiesectoren’ zich in het huis bevinden. Dit is een zone die door één warmtebron wordt verwarmd. Dat kan een kachel zijn, een centrale verwarming of een andere verwarmingsbron. Voor iedere sector kijken we naar de energieproductie (welke energiebron? Welk keteltype? De fabricagedatum?), de warmtedistributie (hoe lang zijn leidingen? Zijn ze geïsoleerd of niet?) en hoe wordt de warmte afgegeven (type verwarmingselementen en eventuele aantallen). Verder wordt gekeken naar de aanwezigheid van een regelsysteem, zoals een kamerthermostaat en/of manuele radiatorkranen.”

   
 • Stap 5: het sanitair warmwater
  “Ook hier gaan we bepalen of er 1 algemeen systeem voor de opwarming van het sanitair warm water aanwezig is, of dat er meerdere aparte systemen zijn. Van elk systeem wordt de energiebron, de aanwezigheid van voorraadvat en de eventuele isolatie van de leidingen bepaald.”

   
 • Stap 6: info ingeven in het softwarepakket
  Na het verzamelen van deze informatie gaat het terug richting kantoor, waar de schat aan gegevens wordt ingegeven in het softwarepakket. “Wanneer dit gebeurd is, genereert het programma energielabels van A+, of zeer goed tot E, zeer slecht. Op basis van het toegekende label worden energiebesparende maatregelen voorgesteld, zoals het aanbrengen van een extra isolatielaag bij wanden of daken, het vervangen van enkel glas door dubbele beglazing, het vervangen van de ketel door een condenserende gaswandketel, het isoleren van de distributieleidingen isoleren, enz.

   
 • Stap 7: besparingsmaatregelen
  In een volgende stap worden de investeringskosten van de voorgestelde energiebesparende maatregelen, de energieprijzen en eventuele subsidies ingegeven. Zo kan de terugverdientijd van de voorgestelde maatregelen worden berekend.

   
 • Stap 8: afdrukken van het energiecertificaat
  Daarna wordt het energiecertificaat afgedrukt voor de opdrachtgever en wordt een digitale versie verzonden naar de gewestelijke overheid.

   
 • Stap 9: tweede bezoek aan opdrachtgever
  Tot slot brengt de energiedeskundige verslag uit bij de klant. Tijdens dit gesprek worden de pijnpunten aangehaald en worden oplossingen in de vorm van energiebesparende maatregelen voorgesteld. En natuurlijk krijgt ook de klant zijn energiecertificaat.


Kostprijs

Het mag duidelijk zijn dat je uit een dergelijke energie-audit heel wat zinvolle informatie kan halen. Maar wat moet zo’n doorlichting nu eigenlijk kosten? Volgens de Vlaamse overheid moet je rekenen op 250 euro voor een doorlichting. Test Aankoop ziet andere prijzen, deze variëren van 300 tot 900 euro. Onze specialisten vermoeden dat het werkelijke bedrag rond 350 euro zal komen te liggen wanneer de markt zich eenmaal gezet heeft.


Met dank aan Energiedesk.com
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in