Duidelijke regels voor plaatsen kleine windmolens

De gemeenten krijgen duidelijke regels voor het beoordelen van bouwaanvragen voor kleine en middelgrote windmolens. De Vlaamse ministers van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen en van Energie Hilde Crevits hebben hierover een omzendbrief goedgekeurd. Die moet een bijkomende stimulans vormen voor het plaatsen van windmolens.

Bouwvergunning
Particulieren die een kleine windturbine bij hun woning willen plaatsen zien nu nog vaak hun bouwvergunning hiervoor afgewezen. De nu goedgekeurde omzendbrief geeft duidelijk aan hoe de gemeenten die aanvragen zo objectief mogelijk moeten beroordelen.
Gemeenten moeten rekening houden met vier criteria: de ruimtelijke impact, de geluidshinder, de visuele hinder die de slagschaduw van de wieken veroorzaken en de veiligheid.

80 woningen
De lokale besturen krijgen via de omzendbrief ook de stimulans om in hun gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen plaats te voorzien voor middelgrote windturbines. Die kunnen immers een wijk van 80 woningen van elektriciteit kunnen voorzien.

Bron: Het Laatste Nieuws

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in