Bostoen ontvangt Eco Award van staatssecretaris Wathelet

Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, heeft de Eco Award uitgereikt op Batibouw. Dit is dé prijs voor de onderneming die op Batibouw het meest milieuvriendelijke product voorstelt of de meest opvallende nieuwe ecologische productiemethode hanteert. Dit jaar ging de prijs naar Bostoen.


Bostoen heeft in 2009 beslist om enkel nog passiefhuizen te bouwen. Omdat op deze manier het passiefhuisconcept betaalbaar wordt, vindt de jury dat dit bedrijf het verdient om in de kijker te staan. Vooral de grote aandacht die ze schenken aan de kwaliteit van de lucht binnenshuis, met een doordacht ontwerp van ventilatiekanalen en filters, en dit zonder geluidshinder, overtuigde de jury.


Passiefhuizen

Stephan Bostoen, CEO van Bostoen Group: “We zien een duidelijke doorbraak in het aantal particuliere bouwaanvragen voor passiefhuizen. Met deze Eco Award krijgen we ook vanuit de sector de bevestiging dat passief de enige bouwmethode is voor de toekomst. Bostoen investeert al jaren zwaar in onderzoek naar de technieken voor passieve nieuwbouw- en energiezuinige vernieuwbouwactiviteit. Ons passief bouwproces is hierdoor geoptimaliseerd, gecontroleerd en zelfs gecertificeerd. We kunnen daarom op grote schaal gecertificeerde passiefhuizen tegen betaalbare prijzen aanbieden.”


Eco Award

De Eco Award beloont sinds 2005 jaarlijks een bouwbedrijf dat zich inzet voor het leefmilieu. De criteria beperken zich niet alleen tot duurzaamheid, energie- en waterbesparing en de beperking van gevaarlijke stoffen, maar ook de impact op de gezondheid van de mens wordt in rekening gebracht. Een professionele jury – onder toezicht van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – kiest de winnaar. De jury bestond dit jaar uit de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, de Bouwunie, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, en het Passiefhuis Platform.


Meer info

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in