Premie na-isoleren langs binnen

Gewijzigd op 7/01/2017 door TiM Vanhove

Wat?

Isoleren van de buitenmuur langs binnen.
 

Voorwaarden?

  • Uitgevoerd door een aannemer
  • Rd-waarde bedraagt minstens 2,0 m²K/W
  • Een architect begeleidt en controleert de uitvoering van de werken
  • Of de aannemer beschikt over een attest van bekwaamheid of aspirant
  • Bouwvergunning moet dateren van voor 1/1/2006
 

Premiebedrag

  • 15 euro/m²
  • Beschermde afnemers: 22,5 euro/m²
 

Aanvraag via

netbeheerder Infrax of Eandis