Krediet gekoppeld aan een spaarcontract

Gewijzigd op 11/07/2012 door Daan Slingers

Een lening gekoppeld aan een spaarcontract is de meest soepele kredietvorm. Hier zijn volgende voorwaarden aan verbonden.
Financiering
© KBC
  • Je betaalt tussentijds geen kapitaal terug, alleen intrest. Dit op het volledige kredietbedrag, wat zorgt voor een erg hoge kostprijs
  • De lening wordt gekoppeld aan een spaarcontract. Dit vereist dat je elke maand een minimumbedrag stort. Dit met de bedoeling een voldoende groot bedrag te sparen om op de vervaldag het openstaande kapitaal terug te betalen
  • Je hebt de vrijheid om bedragen bij te storten, los van het contract. Op die manier kan het krediet sneller terugbetaald worden dan aanvankelijk was vastgelegd
  • Het tegenovergestelde kan ook; je kunt de spaarsommen tijdelijk tot een minimum beperken om zo budgettaire ruimte te krijgen op andere vlakken De rente op het spaarcontract ligt lager dan de intrest die je betaalt. Per saldo zal je dus een vrij hoge intrestkost betalen
  • Wie een groot belang hecht aan flexibiliteit kan deze formule overwegen, al is ze over de hele looptijd van het krediet meestal wel erg duur.

Op zoek naar wooninformatie op maat?